. test
Operator obrabiarek skrawających (722307)
Quiz nr 3: Prawda/Fałsz
M/722307/Q/PF/3
Przeczytaj poniższe stwierdzenie i zaznacz, 
czy jest ono prawdziwe lub fałszywe.
1. Operator obrabiarek skrawających 
zajmuje się obsługą 
i konserwacją maszyn.
PRAWDA
FAŁSZ
Quiz nr 3
2. W toku kształcenia na kierunku 
operator obrabiarek skrawających uczniowie 
zdobywają wiedzę z zakresu obsługi 
specjalistycznych obrabiarek skrawających.
PRAWDA
FAŁSZ
Przeczytaj poniższe stwierdzenie i zaznacz,
 czy jest ono prawdziwe lub fałszywe.
Quiz nr 3
3. Operator obrabiarek skrawających 
nie ma obowiązku zapoznawania się 
z dokumentacją techniczną obrabiarek.
FAŁSZ
PRAWDA
Przeczytaj poniższe stwierdzenie i zaznacz, 
czy jest ono prawdziwe lub fałszywe.
Quiz nr 3
4. Jednym z zadań operatora 
obrabiarek skrawających jest nauka 
języka oprogramowania maszyn.
PRAWDA
FAŁSZ
Przeczytaj poniższe stwierdzenie i zaznacz, 
czy jest ono prawdziwe lub fałszywe.
Quiz nr 3
5. W pracy operatora obrabiarek 
skrawających nie występują żadne 
czynniki szkodliwe zagrażające zdrowiu.
FAŁSZ
PRAWDA
Przeczytaj poniższe stwierdzenie i zaznacz, 
czy jest ono prawdziwe lub fałszywe.
Quiz nr 3
6. Operator obrabiarek skrawających
 powinien znać zasady ręcznego
 i automatycznego programowania obrabiarek.
PRAWDA
FAŁSZ
Przeczytaj poniższe stwierdzenie i zaznacz, 
czy jest ono prawdziwe lub fałszywe.
Quiz nr 3
Zobacz swoje odpowiedzi
Twój wynik
1. Operator obrabiarek skrawających zajmuje się obsługą 
i konserwacją maszyn.
2. W toku kształcenia na kierunku operator obrabiarek skrawających uczniowie zdobywają wiedzę z zakresu obsługi specjalistycznych obrabiarek skrawających.
3. Operator obrabiarek skrawających nie ma obowiązku zapoznawania się z dokumentacją techniczną obrabiarek.
4. Jednym z zadań operatora obrabiarek skrawających 
jest nauka języka oprogramowania maszyn.
5. W pracy operatora obrabiarek skrawających 
nie występują żadne czynniki szkodliwe 
zagrażające zdrowiu.      
6. Operator obrabiarek skrawających powinien 
znać zasady ręcznego i automatycznego programowania obrabiarek.
PRAWDA
FAŁSZ
Twój wynik