W tym quizie poznasz

tradycje i symbole

Wielkanocy.

1
Q/1/PLAST/1/14
EDUKACJA PLASTYCZNA
Uczestnictwo w życiu kulturalnym, rozpoznawanie wybranych dziedzin i dzieł sztuki

Uzupełnij rysunek brakującymi fragmentami.

W tym celu przesuń elementy w odpowiednie miejsca.

Uzupełnij rysunek brakującymi fragmentami.

W tym celu przesuń elementy w odpowiednie miejsca.

Wiesz już, jakie
są tradycje i symbole
Wielkanocy.