. test
Monter-elektronik (742102) 
Quiz nr 8: Połącz zdania
E/742102/Q/PZ/8
Quiz nr: 8
Osoba wykonująca zawód 
montera-elektronika powinna 
cechować się:

Serwis sprzętu AGD i RTV
kreatywnością, pomysłowością, 
zdolnościami manualnymi.
może być miejscem pracy 
montera-elektronika.
nie może być miejscem pracy 
montera-elektronika.
odpowiedzialnością, precyzją, 
dokładnością.
Połącz zdania. Zwróć uwagę na 
poprawność merytoryczną i gramatyczną. 
Quiz nr: 8
Instalowanie przewodów elektrycznych podtynkowo i natynkowo
Monter-elektronik wykonuje 
swoją pracę
nie należy do obowiązków zawodowych montera-elektronika.
zarówno w pomieszczeniu
 jak i na zewnątrz.
tylko na zewnątrz.
należy do obowiązków zawodowych 
montera-elektronika.
Połącz części zdań. Zwróć uwagę na 
poprawność merytoryczną i gramatyczną. 
Quiz nr: 8
By uzyskać kwalifikacje w zawodzie montera-elektronika należy 
ukończyć Technikum.
ukończyć Zasadniczą Szkołę Zawodową.
Połącz części zdań. Zwróć uwagę na 
poprawność merytoryczną i gramatyczną.