. test
Technik górnictwa podziemnego (311703)
Quiz nr 5: Co (nie) pasuje?
M/311703/Q/Cnp/5
Zaznacz prawidłową odpowiedź.
1. Zaznacz narzędzie
lub przedmiot, które nie jest zazwyczaj wykorzystywane
w pracy technika górnictwa podziemnego:
Quiz nr 5
KILOF
LATARKA
KIELNIA
ŁOPATA
EMPATIA
SAMODZIELNOŚĆ
WYTRWAŁOŚĆ
PRACOWITOŚĆ
Zaznacz prawidłową odpowiedź.
Quiz nr 5
2. Zaznacz cechę, która
nie jest konieczna, aby dobrze
wykonywać zawód technik
górnictwa podziemnego:
KASK
KOMBINEZON
OCHRONNY
RĘKAWICE
OKULARY
Zaznacz prawidłową odpowiedź.
Quiz nr 5
3. Wskaż, co nie stanowi
elementu stroju
ochronnego technika
górnictwa podziemnego:
PRACA
NA WYSOKOŚCI
STRES
ZAGROŻENIE
WYBUCHEM
METANU
HAŁAS
Zaznacz prawidłową odpowiedź.
Quiz nr 5
4. Wskaż główny czynnik
zagrażający zdrowiu i życiu, który
występuje w pracy technika
górnictwa podziemnego:
FIRMA
WYDOBYWCZA
KOPALNIA
SPÓŁKA
KOPALNI
FIRMA
TRANSPORTOWA
Zaznacz prawidłową odpowiedź.
Quiz nr 5
5. Miejscem wykonywania pracy
w zawodzie technik górnictwa podziemnego nie jest:
Zobacz swoje odpowiedzi
Twój wynik
Twoje odpowiedzi