. test
Mechanik-monter maszyn i urządzeń (723310)
Quiz nr 2: Ankieta 
Wybór zawodu nie jest prosty. Pod uwagę należy wziąć wiele czynników - własne
 zainteresowania, cechy charakteru czy warunki zdrowotne.
M/723310/Q/A/2
Przeczytaj stwierdzenie i wskaż, czy się
 z nim zgadzasz, czy nie.
Mam typowo techniczne zainteresowania.
TAK
NIE
Quiz nr 2
Lubię pomagać ludziom.
TAK
NIE
Quiz nr 2
Przeczytaj stwierdzenie i wskaż, czy się
 z nim zgadzasz, czy nie.
Lubię podejmować nowe wyzwania.
TAK
NIE
Quiz nr 2
Przeczytaj stwierdzenie i wskaż, czy się
 z nim zgadzasz, czy nie.
W przyszłej pracy chcę obsługiwać specjalistyczne
maszyny i urządzenia.
TAK
NIE
Quiz nr 2
Przeczytaj stwierdzenie i wskaż, czy się
 z nim zgadzasz, czy nie.
Nie nudzę się, gdy muszę wykonywać monotonne czynności.
TAK
NIE
Quiz nr 2
Przeczytaj stwierdzenie i wskaż, czy się
 z nim zgadzasz, czy nie.
Dobrze radzę sobie w sytuacjach  wymagających skupienia.
TAK
NIE
Quiz nr 2
Przeczytaj stwierdzenie i wskaż, czy się
 z nim zgadzasz, czy nie.
Jestem sumienny/a i odpowiedzialny/a.
TAK
NIE
Quiz nr 2
Przeczytaj stwierdzenie i wskaż, czy się
 z nim zgadzasz, czy nie.
Interesuję się nowymi technologiami.
TAK
NIE
Quiz nr 2
Przeczytaj stwierdzenie i wskaż, czy się
 z nim zgadzasz, czy nie.
TAK
NIE
Quiz nr 2
Przeczytaj stwierdzenie i wskaż, czy się
 z nim zgadzasz, czy nie.
Moje zainteresowania są związane z budową maszyn i urządzeń.
Zobacz swoje odpowiedzi
Mam zainteresowania związane  z techniką i budową maszyn.
Interesują mnie nowe technologie.
Jestem pracowity/a i dobrze zorganizowany/a.
Dobrze radzę sobie w sytuacjach wymagających szybkiego działania.
Nie nudzę się, gdy muszę wykonywać monotonne zadania.
Nie widzę problemu, by w pracy obsługiwać różnego rodzaju maszyny i narzędzia.
Praca w zmieniających się warunkach atmosferycznych nie jest dla mnie problemem.
Lubię spędzać czas aktywnie. 
Interesuję się motoryzacją.
Twój  wynik  ankiety
Twoje odpowiedzi