. test
Kowal (722101)
 Quiz nr 3: Prawda/Fałsz
M/722101/Q/PF/3
Przeczytaj poniższe stwierdzenie i zaznacz, 
czy jest ono prawdziwe lub fałszywe.
1. Kowal jako główny surowiec 
w swojej pracy wykorzystuje stal.  
PRAWDA
FAŁSZ
Quiz nr 3
2. Praca kowala jest pracą fizyczną. 
 
PRAWDA
FAŁSZ
Przeczytaj poniższe stwierdzenie i zaznacz,
 czy jest ono prawdziwe lub fałszywe.
Quiz nr 3
3. Głównymi narzędziami, które wykorzystuje 
w swojej pracy zawodowej kowal 
są m. in. dłuto, szlifierka, narzędzia pomiarowe.
 
FAŁSZ
PRAWDA
Przeczytaj poniższe stwierdzenie i zaznacz, 
czy jest ono prawdziwe lub fałszywe.
Quiz nr 3
4. Kuźnia jest typowym miejscem 
pracy kowala.
 
PRAWDA
FAŁSZ
Przeczytaj poniższe stwierdzenie i zaznacz, 
czy jest ono prawdziwe lub fałszywe.
Quiz nr 3
5. Kowal zajmuje się 
tylko robieniem podków.
FAŁSZ
PRAWDA
Przeczytaj poniższe stwierdzenie i zaznacz, 
czy jest ono prawdziwe lub fałszywe.
Quiz nr 3
6. Kowal powinien cechować się 
m. in. wytrzymałością fizyczną, percepcją 
kształtów oraz dokładnością i starannością. 
 
PRAWDA
FAŁSZ
Przeczytaj poniższe stwierdzenie i zaznacz, 
czy jest ono prawdziwe lub fałszywe.
Quiz nr 3
Zobacz swoje odpowiedzi
Twój wynik
1. Kowal jako główny surowiec w swojej pracy wykorzystuje stal.  
2. Praca kowala jest pracą fizyczną.  
3. Głównymi narzędziami, które wykorzystuje w swojej pracy zawodowej kowal są m. in. dłuto, szlifierka, narzędzia pomiarowe. 
4. Kuźnia jest typowym miejscem pracy kowala. 
5. Kowal zajmuje się tylko robieniem podków.
6. Kowal powinien cechować się m. in. wytrzymałością fizyczną, percepcją kształtów oraz dokładnością 
i starannością.  
PRAWDA
FAŁSZ
Twój wynik