. test
B/311207/Q/SK/1
Technik dróg i mostów kolejowych (311207) 
Quiz nr 1: Ścieżka kariery
1 ETAP
2 ETAP
4 ETAP
3 ETAP
 Egzamin potwierdzający  kwalifikacje w zawodzie:
 Technik dróg i mostów kolejowych
 Technikum:
 4 lata, kwalifikacje: B.28, B.29 i B.30
 Gimnazjum:
 3 lata
 Zawód:
Uzupełnij luki, przesuwając sformułowania w odpowiednie miejsca, 
żeby powstała ścieżka kształcenia w danym zawodzie.
 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna