. test
Technik elektronik (311408)
Quiz nr 5: Co (nie) pasuje?
E/311408/Q/Cnp/5
Zaznacz prawidłową odpowiedź.
1. Wskaż, która
z podanych czynności
nie należy do obowiązków
technika elektronika:
Quiz nr 5
OBSŁUGA
URZĄDZEŃ
ELEKTRONICZNYCH
TWORZENIE
PROGRAMÓW DO
OBSŁUGI URZĄDZEŃ
ELEKTRONICZNYCH
USTALANIE CEN
URZĄDZEŃ
ELEKTRONICZNYCH
USUWANIE USTEREK
URZĄDZEŃ
ELEKTRONICZNYCH
NOŻYCE
MIERNIK
NAPIĘCIA
PRZEWÓD
ELEKTRYCZNY
ELEKTRODA
Quiz nr 5
Zaznacz prawidłową odpowiedź.
2. Wskaż przedmiot,
którego zazwyczaj nie używa
w swojej pracy
technik elektronik:
SPOSTRZEGAWCZOŚĆ
CIERPLIWOŚĆ
SYSTEMATYCZNOŚĆ
PRZEBOJOWOŚĆ
Quiz nr 5
Zaznacz prawidłową odpowiedź.
3. Wskaż cechę,
która nie jest niezbędna
w zawodzie technik elektronik:
GIMNAZJUM
ZASADNICZA
SZKOŁA
ZAWODOWA
TECHNIKUM
SZKOŁA
POLICEALNA
Quiz nr 5
Zaznacz prawidłową odpowiedź.
4. Wskaż typ szkoły,
w której można uzyskać
tytuł technika elektronika:
ZABURZENIE
NIEWIELKIEGO
STOPNIA SPRAWNOŚCI
KOŃCZYN DOLNYCH
ZABURZENIE
NIEWIELKIEGO
STOPNIA  SPRAWNOŚCI
KOŃCZYN GÓRNYCH
WADA
WYMOWY
ZABURZENIE
KOORDYNACJI
WZROKOWO-RUCHOWEJ
Quiz nr 5
Zaznacz prawidłową odpowiedź.
5. Wskaż, które z niżej
wymienionych schorzeń
jest przeciwwskazaniem
do wykonywania zawodu
technika elektronika:
Zobacz swoje odpowiedzi
Twój wynik
Twoje odpowiedzi