. test
M/812105/Q/SK/1
Operator maszyn i urządzeń do obróbki plastycznej 
Quiz nr 1: Ścieżka kariery                               (812105) 
1 ETAP
2 ETAP
4 ETAP
3 ETAP
 Egzamin potwierdzający  kwalifikacje w zawodzie:
  Operator maszyn i urządzeń do obróbki plastycznej
 Zasadnicza szkoła zawodowa:
 3 lata, kwalifikacja M.7
 Gimnazjum:
 3 lata
 Zawód:
Uzupełnij luki, przesuwając sformułowania w odpowiednie miejsca, 
żeby powstała ścieżka kształcenia w danym zawodzie.
 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna