EDUKACJA PRZYRODNICZA       W świecie roślin
1
Q/1/PRZ/1/14
W tym quizie utrwalisz sobie
wiadomości o roślinach,
które rosną w lesie, w sadzie,
w ogrodzie i w parku.
Popatrz na obrazek i zaznacz element, który do niego nie pasuje.
Popatrz na obrazek i zaznacz element, który do niego nie pasuje.
Popatrz na obrazek i zaznacz element, który do niego nie pasuje.
Popatrz na obrazek i zaznacz element, który do niego nie pasuje.
Cieszę się, że utrwaliłeś sobie
wiadomości o roślinach,
które rosną w lesie, w parku,
w sadzie i w ogrodzie.