. test
Monter izolacji przemysłowych (712403)
Quiz nr 2: Ankieta 
Wybór zawodu nie jest prosty. Pod uwagę należy wziąć wiele czynników - własne
 zainteresowania, cechy charakteru czy warunki zdrowotne.
B/712403/Q/A/2
Przeczytaj stwierdzenie i wskaż, czy się
 z nim zgadzasz, czy nie.
Interesuję się budownictwem przemysłowym.
TAK
NIE
Quiz nr 2
Lubię spędzać czas aktywnie.
TAK
NIE
Quiz nr 2
Przeczytaj stwierdzenie i wskaż, czy się
 z nim zgadzasz, czy nie.
Mogę pracować na drabinach czy rusztowaniach.
TAK
NIE
Quiz nr 2
Przeczytaj stwierdzenie i wskaż, czy się
 z nim zgadzasz, czy nie.
Prace, w których potrzebna jest siła fizyczna,
nie stanowią dla mnie problemu.
TAK
NIE
Quiz nr 2
Przeczytaj stwierdzenie i wskaż, czy się
 z nim zgadzasz, czy nie.
Nie nudzę się, gdy muszę wykonywać kilka razy to samo.
TAK
NIE
Quiz nr 2
Przeczytaj stwierdzenie i wskaż, czy się
 z nim zgadzasz, czy nie.
Dobrze radzę sobie w sytuacjach trudnych.
TAK
NIE
Quiz nr 2
Przeczytaj stwierdzenie i wskaż, czy się
 z nim zgadzasz, czy nie.
Jestem pracowity i dobrze zorganizowany.
TAK
NIE
Quiz nr 2
Przeczytaj stwierdzenie i wskaż, czy się
 z nim zgadzasz, czy nie.
Praca w trudno dostępnych miejscach
nie stanowi dla mnie problemu.
TAK
NIE
Quiz nr 2
Przeczytaj stwierdzenie i wskaż, czy się
 z nim zgadzasz, czy nie.
TAK
NIE
Quiz nr 2
Przeczytaj stwierdzenie i wskaż, czy się
 z nim zgadzasz, czy nie.
Interesuję się nowoczesnymi technologiami w budownictwie.
Zobacz swoje odpowiedzi
Interesuję się nowoczesnymi technologiami w budownictwie.
Praca w trudno dostępnych miejscach nie stanowi dla mnie problemu.
Jestem pracowity i dobrze zorganizowany.
Dobrze radzę sobie w sytuacjach trudnych.
Nie nudzę się, gdy muszę wykonywać kilka razy to samo.
Prace, w których potrzebna jest siła fizyczna, nie stanowią dla mnie problemu. 
Mogę pracować na drabinach czy rusztowaniach.
Lubię spędzać czas aktywnie. 
Interesuję się budownictwem przemysłowym.
Twój  wynik  ankiety
Twoje odpowiedzi