. test
Sprawdź, czy
znasz nazwy
narzędzi
używanych w tym zawodzie.
Operator maszyn i urządzeń odlewniczych (812107)    Quiz nr 7: Połącz liniami
M/812107/Q/PL/7
Quiz nr: 6
FORMIERKA
ODLEWNICZA

MIESZARKA
KLIN 
ODLEWNICZY
Połącz liniami narzędzia z ich nazwami.
Quiz nr: 7
Quiz nr: 6
SUSZARKO
CHŁODZIARKA
PIEC
ODLEWNICZY

OCZYSZCZARKA
Połącz liniami narzędzia z ich nazwami.
Quiz nr: 7
Gratulacje, znasz
narzędzia używane
w tym zawodzie!