. test
Monter izolacji budowlanych (712401)
Quiz nr 3: Prawda/Fałsz
B/712401/Q/PF/3
Przeczytaj poniższe stwierdzenie i zaznacz, 
czy jest ono prawdziwe lub fałszywe.
1. Monter izolacji budowlanych
zajmuje się wykonywaniem
izolacji dźwiękochłonnych.
PRAWDA
FAŁSZ
Quiz nr 3
2. W toku kształcenia na kierunku 
monter izolacji budowlanych uczniowie 
zdobywają wiedzę miedzy innymi z zakresu 
prawa budowlanego i projektowego.
PRAWDA
FAŁSZ
Przeczytaj poniższe stwierdzenie i zaznacz,
 czy jest ono prawdziwe lub fałszywe.
Quiz nr 3
3. Kontrolowanie wykonanych 
inwestycji nie jest konieczne.
FAŁSZ
PRAWDA
Przeczytaj poniższe stwierdzenie i zaznacz, 
czy jest ono prawdziwe lub fałszywe.
Quiz nr 3
4. Jednym z zadań montera izolacji 
budowlanych jest dobór materiałów
do inwestycji.
PRAWDA
FAŁSZ
Przeczytaj poniższe stwierdzenie i zaznacz, 
czy jest ono prawdziwe lub fałszywe.
Quiz nr 3
5. W pracy montera izolacji budowlanych
nie występują czynniki szkodliwe
zagrażające zdrowiu.
 
FAŁSZ
PRAWDA
Przeczytaj poniższe stwierdzenie i zaznacz, 
czy jest ono prawdziwe lub fałszywe.
Quiz nr 3
6. Monter izolacji budowlanych 
musi umieć posługiwać się specjalistycznym
 sprzętem termowizyjnym.
PRAWDA
FAŁSZ
Przeczytaj poniższe stwierdzenie i zaznacz, 
czy jest ono prawdziwe lub fałszywe.
Quiz nr 3
Zobacz swoje odpowiedzi
Twój wynik
1. Monter izolacji budowlanych zajmuje się wykonywaniem izolacji dźwiękochłonnych.
2. W toku kształcenia na kierunku monter izolacji 
budowlanych uczniowie zdobywają wiedzę 
miedzy innymi z zakresu prawa budowlanego i projektowego.
3. Kontrolowanie wykonanych inwestycji 
nie jest konieczne.
4. Jednym z zadań montera izolacji budowlanych  
jest dobór materiałów do inwestycji.   
5. W pracy montera izolacji budowlanych nie występują czynniki szkodliwe zagrażające zdrowiu. 
6. Monter izolacji budowlanych musi umieć 
posługiwać się specjalistycznym sprzętem termowizyjnym.
PRAWDA
FAŁSZ
Twój wynik