. test
Technik budownictwa (311204)
Quiz nr 3:  Prawda/Fałsz
B/311204/Q/PF/3
Przeczytaj poniższe stwierdzenie i zaznacz, 
czy jest ono prawdziwe lub fałszywe.
1. Technik budownictwa 
nie posługuje się w pracy 
planami budowlanymi.
FAŁSZ
PRAWDA
Quiz nr 3
2. Głównym czynnikiem szkodliwym 
w pracy technika budownictwa 
jest duże zapylenie.
FAŁSZ
PRAWDA
Przeczytaj poniższe stwierdzenie i zaznacz,
czy jest ono prawdziwe lub fałszywe.
Quiz nr 3
3. W pracy technika budownictwa 
niezbędna jest wiedza z zakresu 
prawa budowlanego.
PRAWDA
FAŁSZ
Przeczytaj poniższe stwierdzenie i zaznacz, 
czy jest ono prawdziwe lub fałszywe.
Quiz nr 3
4. Technik budownictwa 
jest odpowiedzialny za dobór 
materiałów budowlanych.
PRAWDA
FAŁSZ
Przeczytaj poniższe stwierdzenie i zaznacz, 
czy jest ono prawdziwe lub fałszywe.
Quiz nr 3
5. Technik budownictwa może znaleźć 
zatrudnienie w firmie zajmującej się 
nadzorem budowlanym.
PRAWDA
FAŁSZ
Przeczytaj poniższe stwierdzenie i zaznacz, 
czy jest ono prawdziwe lub fałszywe.
Quiz nr 3
6. Technik budownictwa 
nie odpowiada za przeprowadzanie 
rozbiórek budynków.
FAŁSZ
PRAWDA
Przeczytaj poniższe stwierdzenie i zaznacz, 
czy jest ono prawdziwe lub fałszywe.
Quiz nr 3
Zobacz swoje odpowiedzi
Twój wynik
1. Technik budownictwa nie posługuje się w pracy 
planami budowlanymi.
2. Głównym czynnikiem szkodliwym w pracy technika budownictwa jest duże zapylenie.
3. W pracy technika budownictwa niezbędna 
jest wiedza z zakresu prawa budowlanego.
4. Technik budownictwa jest odpowiedzialny za dobór materiałów budowlanych.
5. Technik budownictwa może znaleźć zatrudnienie 
w firmie zajmującej się nadzorem budowlanym.
6. Technik budownictwa nie odpowiada 
za przeprowadzanie rozbiórek budynków.
PRAWDA
FAŁSZ
Twój wynik