. test
Operator obrabiarek skrawających (722307)
Quiz nr 5: Co (nie) pasuje?
M/722307/Q/Cnp/5
Zaznacz prawidłową odpowiedź.
1. Wskaż narzędzie,
które nie jest zazwyczaj
wykorzystywane
w pracy operatora
obrabiarek skrawających:
Quiz nr 5
FREZARKA
OBRABIARKA CNC
SZLIFIERKA
KĄTOWA
TOKATKA
EMPATIA
SAMODZIELNOŚĆ
DOKŁADNOŚĆ
PRACOWITOŚĆ
Zaznacz prawidłową odpowiedź.
Quiz nr 5
2. Zaznacz cechę,
która nie jest konieczna,
aby dobrze wykonywać
zawód operator
obrabiarek skrawających:
NAPRAWA CZĘŚCI
EKSPLOATACYJNYCH
USTAWIANIE
I REGULOWANIE
MASZYN
KONSERWACJA
MASZYN
I URZĄDZEŃ
PODZIAŁ ZADAŃ
DLA ZESPOŁU
Zaznacz prawidłową odpowiedź.
Quiz nr 5
3. Wskaż, która z podanych
czynności, nie należy
do obowiązków operatora
obrabiarek skrawających:
STRES
RYZYKO
WYBUCHU
HAŁAS
ZAPYLENIE
Zaznacz prawidłową odpowiedź.
Quiz nr 5
4. Wskaż, który czynnik
szkodliwy dla zdrowia,
występuje w zawodzie operator
obrabiarek skrawających:
LOGISTYKA
EUROPEISTYKA
ZARZĄDZANIE
MECHATRONIKA
Zaznacz prawidłową odpowiedź.
Quiz nr 5
5. Wskaż kierunek studiów,
dzięki któremu operator
obrabiarek skrawających
znacznie podniesie swoje
kwalifikacje zawodowe
i szanse na rynku pracy:
Zobacz swoje odpowiedzi
Twój wynik
Twoje odpowiedzi