. test
Technik bezpieczeństwa i higieny pracy (325509)      
Quiz nr 3: Prawda/Fałsz
Z/325509/Q/PF/3
Przeczytaj poniższe stwierdzenie i zaznacz, 
czy jest ono prawdziwe lub fałszywe.
1. Jednym z zadań technika BHP 
jest badanie przyczyn wypadków 
przy pracy i wnioskowanie o ich usunięcie.
PRAWDA
FAŁSZ
Quiz nr 3
2. Technik BHP ma prawo odsunąć 
od pracy osoby, dla których praca 
na danym stanowisku jest wzbroniona.  
 
PRAWDA
FAŁSZ
Przeczytaj poniższe stwierdzenie i zaznacz,
 czy jest ono prawdziwe lub fałszywe.
Quiz nr 3
3. Jako technik BHP może pracować 
osoba, która ukończyła 
kurs kwalifikacyjny.
FAŁSZ
PRAWDA
Przeczytaj poniższe stwierdzenie i zaznacz, 
czy jest ono prawdziwe lub fałszywe.
Quiz nr 3
4. Po ukończeniu szkoły policealnej 
na kierunku BHP istnieje możliwość 
kontynuowania nauki na studiach wyższych. 
PRAWDA
FAŁSZ
Przeczytaj poniższe stwierdzenie i zaznacz, 
czy jest ono prawdziwe lub fałszywe.
Quiz nr 3
5. Technik BHP nie pracuje 
z ludźmi tylko ze szkodzącymi 
ludziom maszynami.
FAŁSZ
PRAWDA
Przeczytaj poniższe stwierdzenie i zaznacz, 
czy jest ono prawdziwe lub fałszywe.
Quiz nr 3
6. Predyspozycje pedagogiczno-dydaktyczne 
są przydatne w zawodzie technika BHP.
PRAWDA
FAŁSZ
Przeczytaj poniższe stwierdzenie i zaznacz, 
czy jest ono prawdziwe lub fałszywe.
Quiz nr 3
Zobacz swoje odpowiedzi
Twój wynik
1Jednym z zadań technika BHP jest badanie przyczyn wypadków przy pracy i wnioskowanie o ich usunięcie.
2. Technik BHP ma prawo odsunąć od pracy osoby, 
dla których praca na danym stanowisku jest wzbroniona.       
3. Jako technik BHP może pracować osoba, 
która ukończyła kurs kwalifikacyjny.
4. Po ukończeniu szkoły policealnej na kierunku BHP istnieje możliwość kontynuowania nauki 
na studiach wyższych.      
5. Technik BHP nie pracuje z ludźmi tylko ze szkodzącymi ludziom maszynami.      
6. Predyspozycje pedagogiczno-dydaktyczne są przydatne w zawodzie technika BHP.   
PRAWDA
FAŁSZ
Twój wynik