Mechanik maszyn i urządzeń drogowych (834201)
 Quiz nr 3: Prawda/Fałsz
B/834201/Q/PF/3
Przeczytaj poniższe stwierdzenie i zaznacz, 
czy jest ono prawdziwe lub fałszywe.
1. Mechanik maszyn i urządzeń 
drogowych zajmuje się kontrolą stanu 
maszyn na terenie budowy.
PRAWDA
FAŁSZ
Quiz nr 3
2.W toku kształcenia na kierunku 
mechanik maszyn i urządzeń drogowych 
uczniowie zdobywają wiedzę z zakresu 
mechaniki i mechatroniki.
PRAWDA
FAŁSZ
Przeczytaj poniższe stwierdzenie i zaznacz,
 czy jest ono prawdziwe lub fałszywe.
Quiz nr 3
3. Mechanik maszyn i urządzeń 
drogowych nie ma obowiązku zarządzania 
dokumentacją serwisową.
FAŁSZ
PRAWDA
Przeczytaj poniższe stwierdzenie i zaznacz, 
czy jest ono prawdziwe lub fałszywe.
Quiz nr 3
4. Jednym z zadań mechanika maszyn 
i urządzeń drogowych jest dobór 
odpowiednich maszyn i urządzeń 
do wykonywanych robót.
PRAWDA
FAŁSZ
Przeczytaj poniższe stwierdzenie i zaznacz, 
czy jest ono prawdziwe lub fałszywe.
Quiz nr 3
5. W pracy, mechanik maszyn i urządzeń 
drogowych nie zajmuje się przygotowaniem 
maszyn do transportu.
FAŁSZ
PRAWDA
Przeczytaj poniższe stwierdzenie i zaznacz, 
czy jest ono prawdziwe lub fałszywe.
Quiz nr 3
6. Po zdaniu matury osoba wykonująca 
zawód mechanika maszyn i urządzeń 
drogowych może kontynuować naukę 
na studiach mechanicznych czy inżynierskich.
PRAWDA
FAŁSZ
Przeczytaj poniższe stwierdzenie i zaznacz, 
czy jest ono prawdziwe lub fałszywe.
Quiz nr 3
Zobacz swoje odpowiedzi
Twój wynik
1. Mechanik maszyn i urządzeń drogowych zajmuje się kontrolą stanu maszyn na terenie budowy.
2. W toku kształcenia na kierunku mechanik maszyn
i urządzeń drogowych uczniowie zdobywają wiedzę 
z zakresu mechaniki i mechatroniki.
3. Mechanik maszyn i urządzeń drogowych 
nie ma obowiązku zarządzania dokumentacją serwisową.
4. Jednym z zadań mechanika maszyn i urządzeń drogowych jest dobór odpowiednich maszyn 
i urządzeń do wykonywanych robót.
5. W pracy, mechanik maszyn i urządzeń drogowych 
nie zajmuje się przygotowaniem maszyn do transportu.
6. Po zdaniu matury osoba wykonująca zawód mechanika maszyn i urządzeń drogowych może kontynuować naukę 
na studiach mechanicznych czy inżynierskich.
PRAWDA
FAŁSZ
Twój wynik