. test
Technik pojazdów samochodowych (311513)
Quiz nr 5: Co (nie) pasuje?
M/311513/Q/Cnp/5
Zaznacz prawidłową odpowiedź.
1. Wskaż typ szkoły,
która umożliwia zdobycie
kwalifikacji w zawodzie technik
pojazdów samochodowych:
Quiz nr 5
ZASADNICZA
SZKOŁA
ZAWODOWA
SZKOŁA
POLICEALNA
TECHNIKUM
LICEUM
OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
ZDOLNOŚCI
PRZYWÓDCZE
KONCENTRACJA
I PODZIELNOŚĆ
UWAGI
ZAINTERESOWANIA
TECHNICZNE
SPRAWNOŚĆ
MANUALNA
Zaznacz prawidłową odpowiedź.
Quiz nr 5
2. Wskaż cechę, która
nie jest konieczna,aby dobrze
wykonywać zawód technik
pojazdów samochodowych:
PRZEDSIĘBIORSTWA
SPEDYCYJNE
STACJE OBSŁUGI
POJAZDÓW
FABRYKI
SAMOCHODÓW
WARSZTATY
LAKIERNICZE
Zaznacz prawidłową odpowiedź.
Quiz nr 5
3. Miejscem wykonywania
pracy przez technika pojazdów
samochodowych nie są:
PRACA
W POZYCJI
WYMUSZONEJ
STYCZNOŚĆ
Z SUBSTANCJAMI
DRAŻNIĄCYMI
I TOKSYCZNYMI
ZMIENNA
WILGOTNOŚĆ
POWIETRZA
W MIEJSCU PRACY
ZANIECZYSZCZENIA
PYŁEM
Zaznacz prawidłową odpowiedź.
Quiz nr 5
4. Czynnikiem zagrażającym
zdrowiu, podczas wykonywania
obowiązków zawodowych
przez technika pojazdów
samochodowych, nie jest:
INFORMATYKA
GOSPODARKA
WODNA
CERAMIKA
MECHANIKA
I BUDOWA MASZYN
Zaznacz prawidłową odpowiedź.
Quiz nr 5
5. Jaki kierunek studiów
znacznie podwyższy szanse
na rynku pracy technika
pojazdów samochodowych:
Zobacz swoje odpowiedzi
Twój wynik
Twoje odpowiedzi