. test
Monter nawierzchni kolejowej (711603)
Quiz nr 3: Prawda/Fałsz
B/711603/Q/PF/3
Przeczytaj poniższe stwierdzenie i zaznacz, 
czy jest ono prawdziwe lub fałszywe.
1. Monter nawierzchni kolejowej 
remontuje uszkodzone składy kolejowe. 
FAŁSZ
PRAWDA
Quiz nr 3
2. Monter nawierzchni kolejowej kieruje 
również ruchem pociągów.
FAŁSZ
PRAWDA
Przeczytaj poniższe stwierdzenie i zaznacz,
czy jest ono prawdziwe lub fałszywe.
Quiz nr 3
3. Jako monter nawierzchni kolejowej 
może pracować osoba, która ukończyła 
kurs kwalifikacyjny.
PRAWDA
FAŁSZ
Przeczytaj poniższe stwierdzenie i zaznacz, 
czy jest ono prawdziwe lub fałszywe.
Quiz nr 3
4. Kamizelka ostrzegawcza to strój 
służbowy w pracy montera 
nawierzchni kolejowej.
PRAWDA
FAŁSZ
Przeczytaj poniższe stwierdzenie i zaznacz, 
czy jest ono prawdziwe lub fałszywe.
Quiz nr 3
5. Niska wydolność fizyczna 
jest przeciwwskazaniem zdrowotnym 
w zawodzie montera 
nawierzchni kolejowej.
PRAWDA
FAŁSZ
Przeczytaj poniższe stwierdzenie i zaznacz, 
czy jest ono prawdziwe lub fałszywe.
Quiz nr 3
6. Monter nawierzchni kolejowej 
pracuje zazwyczaj w miejscu, 
w którym mieszka.
FAŁSZ
PRAWDA
Przeczytaj poniższe stwierdzenie i zaznacz, 
czy jest ono prawdziwe lub fałszywe.
Quiz nr 3
Zobacz swoje odpowiedzi
Twój wynik
1. Monter nawierzchni kolejowej remontuje 
uszkodzone składy kolejowe. 
2. Monter nawierzchni kolejowej kieruje 
również ruchem pociągów.
3. Jako monter nawierzchni kolejowej może pracować osoba, która ukończyła kurs kwalifikacyjny.
4. Kamizelka ostrzegawcza to strój służbowy w pracy montera nawierzchni kolejowej.
5. Niska wydolność fizyczna jest przeciwwskazaniem zdrowotnym w zawodzie montera nawierzchni kolejowej.
6. Monter nawierzchni kolejowej pracuje 
zazwyczaj w miejscu, w którym mieszka.
PRAWDA
FAŁSZ
Twój wynik