. test
Ortoptystka  (325906)
Quiz nr 3: Prawda/Fałsz
Z/325906/Q/PF/3
Przeczytaj poniższe stwierdzenie i zaznacz, 
czy jest ono prawdziwe lub fałszywe.
1. Kształcenie w zawodzie ortoptyka 
można zdobyć tylko i wyłącznie 
w szkole dla młodzieży.  
PRAWDA
FAŁSZ
Quiz nr 3
2. Jednym z wymagań zdrowotnych 
umożliwiającym prace w tym zawodzie 
jest prawidłowe widzenie obuoczne 
oraz rozpoznawanie barw, percepcja kształtów.
PRAWDA
FAŁSZ
Przeczytaj poniższe stwierdzenie i zaznacz, 
czy jest ono prawdziwe lub fałszywe.
Quiz nr 3
3. Liczba godzin przeznaczona na realizację
 kwalifikacji Z.10  wynosi 800h.
 
PRAWDA
FAŁSZ
Przeczytaj poniższe stwierdzenie i zaznacz, 
czy jest ono prawdziwe lub fałszywe.
Quiz nr 3
4. Zawód ortoptystka można uzyskać 
również na kursie kwalifikacyjnym.
 
FAŁSZ
PRAWDA
Przeczytaj poniższe stwierdzenie i zaznacz, 
czy jest ono prawdziwe lub fałszywe.
Quiz nr 3
5. W swojej pracy ortoptystka wykorzystuje
takie narzędzia jak: tablice Ishihary, 
perymetr Goldmana.
 
PRAWDA
FAŁSZ
Przeczytaj poniższe stwierdzenie i zaznacz, 
czy jest ono prawdziwe lub fałszywe.
Quiz nr 3
6. W trakcie nauki w zawodzie ortoptysty
 zdobywana jest wiedza m.in. z rodzajów, 
metod i technik oraz ćwiczeń stosowanych 
w niedowidzeniu i zaburzeniach 
widzenia obuocznego.
 
PRAWDA
FAŁSZ
Przeczytaj poniższe stwierdzenie i zaznacz, 
czy jest ono prawdziwe lub fałszywe.
Quiz nr 3
Zobacz swoje odpowiedzi
Twój wynik
1. Kształcenie w zawodzie ortoptyka można zdobyć 
tylko i wyłącznie w szkole dla młodzieży.  
2. Jednym z wymagań zdrowotnych umożliwiającym prace 
w danym zawodzie jest prawidłowe widzenie obuoczne 
oraz rozpoznawanie barw, percepcja kształtów.
3. Liczba godzin przeznaczona na realizację kwalifikacji Z.10  wynosi 800h. 
4. Zawód ortoptystka można uzyskać również na kursie kwalifikacyjnym. 
5. W swojej pracy ortoptystka  wykorzystuje takie narzędzia jak: tablice Ishihary, perymetr Goldmana. 
6. W trakcie nauki w zawodzie ortoptysty zdobywana 
jest wiedza m.in.  z rodzajów , metod i technik oraz ćwiczeń stosowanych w niedowidzeniu i zaburzeniach widzenia obuocznego. 
Twój wynik 
PRAWDA
FAŁSZ