. test
Technik ochrony środowiska
Quiz nr 4: Suwak

R/325511/Q/S/4

Kliknij na suwak i zaznacz, w jakim 
stopniu poniższe stwierdzenie dotyczy Ciebie.  
Quiz nr 4
Kliknij na suwak i zaznacz, w jakim 
stopniu poniższe stwierdzenie dotyczy Ciebie.  
 Quiz nr 4
Kliknij na suwak i zaznacz, w jakim 
stopniu poniższe stwierdzenie dotyczy Ciebie.  
Quiz nr 4
Kliknij na suwak i zaznacz, w jakim 
stopniu poniższe stwierdzenie dotyczy Ciebie.  
Przejdź do następnej strony jeśli chcesz zakończyć. 
Jeżeli chcesz zmienić swoje odpowiedzi cofnij się  do poprzednich ekranów.
Quiz nr 4
Sprawdź


Twoje odpowiedzi wskazują na zbyt niski stopień zainteresowań
związanych z zawodem technika ochrony środowiska. Jest to zawód dla ludzi, którzy interesują się zagadnieniami związanymi z ekologią i ochroną
środowiska. W tym zawodzie ważna jest dobra kondycja fizyczna,
gdyż część obowiązków wykonuje się w terenie. Niezbędne
są zainteresowania techniczne. Postaraj się znaleźć taki zawód,
który będzie zgodny z Twoimi indywidualnymi zainteresowaniami
i predyspozycjami.

Przejdź do kolejnego quizu!Twoje odpowiedzi wskazują na niski poziom  zainteresowań
związanych z zawodem technika ochrony środowiska. Jest to zawód
dla ludzi, którzy interesują się zagadnieniami związanymi z ekologią
i ochroną środowiska. W tym zawodzie ważna jest dobra kondycja fizyczna,
gdyż część obowiązków wykonuje się w terenie. Niezbędne
są zainteresowania techniczne. Spróbuj poszukać zawodu,
który w większym stopniu będzie zgodny z Twoimi indywidualnymi zainteresowaniami i predyspozycjami.

Przejdź do kolejnego quizu!


Uzyskany przez Ciebie wynik wskazuje dość wysoki poziom
zainteresowań związanych z zawodem technika ochrony środowiska.
Jest to zawód dla ludzi, którzy interesują się zagadnieniami związanymi
z ekologią i ochroną środowiska. W tym zawodzie ważna jest dobra kondycja fizyczna, gdyż część obowiązków wykonuje się w terenie.
Niezbędne są zainteresowania techniczne. Możesz brać pod uwagę
ten zawód w dalszych wyborach dotyczących Twojej ścieżki edukacyjnej.

Przejdź do kolejnego quizu!


Gratuluję! Twoje zainteresowania w wysokim stopniu odpowiadają tym,
które wykazywać powinien technik ochrony środowiska. Jest to zawód
dla ludzi, którzy interesują się zagadnieniami związanymi z ekologią
i ochroną środowiska. W tym zawodzie ważna jest dobra kondycja fizyczna,
gdyż część obowiązków wykonuje się w terenie. Niezbędne są zainteresowania techniczne. Uzyskany wynik może wskazywać, że powinieneś wziąć
pod uwagę ten zawód w dalszych wyborach dotyczących
Twojej ścieżki edukacyjnej.

Przejdź do kolejnego quizu!