. test
Technik ochrony fizycznej osób i mienia
Quiz nr 4: Suwak

Z/541315/Q/S/4

Kliknij na suwak i zaznacz, w jakim 
stopniu poniższe stwierdzenie dotyczy Ciebie.  
Quiz nr 4
Kliknij na suwak i zaznacz, w jakim 
stopniu poniższe stwierdzenie dotyczy Ciebie.  
 Quiz nr 4
Kliknij na suwak i zaznacz, w jakim 
stopniu poniższe stwierdzenie dotyczy Ciebie.  
Quiz nr 4
Kliknij na suwak i zaznacz, w jakim 
stopniu poniższe stwierdzenie dotyczy Ciebie.  
Przejdź do następnej strony jeśli chcesz zakończyć. 
Jeżeli chcesz zmienić swoje odpowiedzi cofnij się do poprzednich ekranów.
Quiz nr 4
Sprawdź

Twoje odpowiedzi wskazują na zbyt niski stopień zainteresowań
związanych z zawodem technika ochrony fizycznej osób i mienia.
Jest to praca, w której bardzo ważna jest umiejętność organizacji czasu
własnego i nadzoru nad prawidłową realizacją powierzonych zadań.
Praca jako technik ochrony fizycznej osób i mienia  przeznaczona jest dla osób cechujących się dużą odpornością emocjonalną i sprawnością fizyczną.
Podczas wykonywania pracy przydatna jest znajomość języków obcych.  
Ważną cechą jest również samokontrola i samodyscyplina.  Postaraj się
znaleźć taki zawód, który będzie zgodny z Twoimi indywidualnymi zainteresowaniami i predyspozycjami.


Przejdź do kolejnego quizu!

Twoje odpowiedzi wskazują na niski poziom  zainteresowań
związanych z zawodem technika ochrony fizycznej osób i mienia.
Jest to praca, w której bardzo ważna jest umiejętność organizacji czasu
własnego i nadzoru nad prawidłową realizacją powierzonych zadań.
Praca jako technik ochrony fizycznej osób i mienia  przeznaczona jest
dla osób cechujących się dużą odpornością emocjonalną i sprawnością
fizyczną. Podczas wykonywania pracy przydatna jest znajomość
języków obcych.  Ważną cechą jest również samokontrola i samodyscyplina.   Spróbuj poszukać zawodu, który w większym stopniu będzie zgodny
z Twoimi indywidualnymi zainteresowaniami i predyspozycjami.

 
Przejdź do kolejnego quizu!

Uzyskany przez Ciebie wynik wskazuje dość wysoki poziom
zainteresowań związanych z zawodem technika ochrony fizycznej osób
i mienia. Jest to praca, w której bardzo ważna jest umiejętność
organizacji czasu własnego i nadzoru nad prawidłową realizacją
powierzonych zadań. Praca jako technik ochrony fizycznej osób
i mienia przeznaczona jest dla osób cechujących się dużą odpornością emocjonalną i sprawnością fizyczną. Podczas wykonywania pracy
przydatna jest znajomość języków obcych. Ważną cechą jest
również samokontrola i samodyscyplina. Możesz brać pod uwagę
ten zawód w dalszych wyborach dotyczących Twojej ścieżki edukacyjnej. 
  


Przejdź do kolejnego quizu!

Gratuluję! Twoje zainteresowania w wysokim stopniu odpowiadają
tym, które wykazywać powinien technik ochrony fizycznej osób i mienia.
Jest to praca, w której bardzo ważna jest umiejętność organizacji
czasu własnego i nadzoru nad prawidłową realizacją powierzonych zadań.
Praca jako technik ochrony fizycznej osób i mienia  przeznaczona jest
dla osób cechujących się dużą odpornością emocjonalną i sprawnością
fizyczną. Podczas wykonywania pracy przydatna jest znajomość języków
obcych.  Ważną cechą jest również samokontrola i samodyscyplina.
Uzyskany wynik może wskazywać, że powinieneś wziąć pod uwagę
ten zawód w dalszych wyborach dotyczących Twojej ścieżki edukacyjnej.


Przejdź do kolejnego quizu!