. test
Technik dentystyczny (321402)
Quiz nr 5: Co (nie) pasuje?
Z/321402/Q/Cnp/5
Zaznacz prawidłową odpowiedź.
1. Czynnikiem zagrażającym
zdrowiu i/lub życiu, który nie
występuje w zawodzie
technik dentystyczny jest:
Quiz nr 5
NARAŻENIE
NA DZIAŁANIE
BERYLU I KOBALTU
PRACA W JEDNEJ
POZYCJI PRZEZ
DŁUŻSZY CZAS
DUŻA
WILGOTNOŚĆ
POWIETRZA
W MIEJSCU PRACY
STRES
SZKOŁA
POLICEALNA
GIMNAZJUM
TECHNIKUM
ZASADNICZA
SZKOŁA
ZAWODOWA
Zaznacz prawidłową odpowiedź.
Quiz nr 5
2. Wskaż typ szkoły, która
umożliwia zdobycie zawodu
technik dentystyczny:
APARAT
DO TOPIENIA
METALI
KLESZCZE
PROTETYCZNE
SZLIFIERKA
FLECZER
Zaznacz prawidłową odpowiedź.
Quiz nr 5
3. Zaznacz narzędzie
lub przedmiot, które
nie jest zazwyczaj
wykorzystywane w pracy
technika dentystycznego:
WYKONYWANIE
PROTEZ
POOPERACYJNYCH
I EPITEZ TWARZY
WYKONYWANIE
PROTEZ
DENTYSTYCZNYCH
PROWADZENIE
DOKUMENTACJI
GABINETU
DENTYSTYCZNEGO
WYKONYWANIE
REKONSTRUKCJI ORAZ
NAPRAW PROTEZ
DENTYSTYCZNYCH
Zaznacz prawidłową odpowiedź.
Quiz nr 5
4. Wskaż, która z podanych
czynności, nie należy
do obowiązków technika
dentystycznego:
ODDZIAŁ
CHIRURGII
SZCZĘKOWEJ
SZKOLNE
GABINETY
STOMATOLOGICZNE
GABINET
DENTYSTYCZNY
PORADNIA
PROTETYCZNA
Zaznacz prawidłową odpowiedź.
Quiz nr 5
5. Miejscem wykonywania
pracy technika
dentystycznego jest:
Zobacz swoje odpowiedzi
Twój wynik
Twoje odpowiedzi