. test
Opiekunka środowiskowa (341204)
Quiz nr 5: Co (nie) pasuje?
Z/341204/Q/Cnp/5
Zaznacz prawidłową odpowiedź.
1. Wskaż typ szkoły, która
umożliwia zdobycie zawodu
opiekunki środowiskowej:
Quiz nr 5
ZASADNICZA
SZKOŁA
ZAWODOWA
TECHNIKUM
SZKOŁA
POLICEALNA
LICEUM
OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
HOTEL
INDYWIDUALNA
OPIEKA W DOMU
PODOPIECZNEGO
OŚRODEK
POMOCY
RODZINIE
DOM OPIEKI
SPOŁECZNEJ
Zaznacz prawidłową odpowiedź.
Quiz nr  5
2. Wskaż miejsce,
w którym opiekunka
środowiskowa raczej
nie znajdzie zatrudnienia:
ZDOLNOŚCI
ORGANIZACYJNE
ODPORNOŚĆ
NA STRES
UCZCIWOŚĆ
PRZEBOJOWOŚĆ
Zaznacz prawidłową odpowiedź.
Quiz nr 5
3. Zaznacz cechę,
która nie jest konieczna,
aby dobrze wykonywać zawód
opiekunki środowiskowej:
POMOC
W KORZYSTANIU
ZE ŚWIADCZEŃ
OPIEKI ZDROWOTNEJ
AKTYWIZOWANIE
DO SAMODZIELNOŚCI
ŻYCIOWEJ
PROWADZENIE
ĆWICZEŃ
ORTOPTYCZNYCH
ORGANIZOWANIE
PRAC
OPIEKUŃCZYCH
Zaznacz prawidłową odpowiedź.
Quiz nr 5
4. Wskaż, która z podanych
czynności nie należy
do obowiązków
opiekunki środowiskowej:
MARKETING
I ZARZĄDZANIE
BUDOWNICTWO
FILOLOGIA
POLSKA
FIZJOTERAPIA
Zaznacz prawidłową odpowiedź.
Quiz nr 5
5. Wskaż kierunek studiów,
dzięki któremu
opiekunka środowiskowa
znacznie podniesie swoje
kwalifikacje zawodowe
i szanse na rynku pracy:
Zobacz swoje odpowiedzi
Twój wynik
Twoje odpowiedzi