. test
M/311513/Q/SK/1
Technik pojazdów samochodowych (311513) 
Quiz nr 1: Ścieżka kariery
1 ETAP
2 ETAP
4 ETAP
3 ETAP
 Egzamin potwierdzający  kwalifikacje w zawodzie:
 Technik pojazdów samochodowych
 Technikum:
 4 lata, kwalifikacje: M.12, M.18, M.42
 Gimnazjum:
 3 lata
 Zawód:
Uzupełnij luki, przesuwając sformułowania w odpowiednie miejsca, 
żeby powstała ścieżka kształcenia w danym zawodzie.
 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna
Ścieżka nr 1
1 ETAP
2 ETAP
4 ETAP
3 ETAP
 Egzamin potwierdzający  kwalifikacje w zawodzie:
 Technik pojazdów samochodowych
 Liceum ogólnokształcące / Technikum
 3 lata/4 lata
 Gimnazjum:
 3 lata
 Zawód:
Uzupełnij luki, przesuwając sformułowania w odpowiednie miejsca, 
żeby powstała ścieżka kształcenia w danym zawodzie.
5 ETAP

Szkoła Policealna

od roku szkolnego 2015/2016 w szkołach policealnych nie prowadzi się rekrutacji kandydatów do kl. 1 semestr pierwszy
 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna
 2 lata, kwalifikacje: M.12, M.18, M.42
Ścieżka nr 2