. test
Technik budownictwa wodnego (311205)
Quiz nr 5: Co (nie) pasuje?
B/311205/Q/Cnp/5
Zaznacz prawidłową odpowiedź.
1. Zaznacz narzędzie
lub przedmiot, który nie jest zazwyczaj wykorzystywany
w pracy technika
budownictwa wodnego:
Quiz nr 5
DŹWIG
NIWELATOR
TERENU
BETONIARKA
KOPARKA
EMPATIA
UMIEJĘTNOŚĆ
WSPÓŁPRACY
DOKŁADNOŚĆ
SAMODZIELNOŚĆ
Zaznacz prawidłową odpowiedź.
Quiz nr 5
2. Zaznacz cechę,
która nie jest konieczna,
aby dobrze wykonywać
zawód technik
budownictwa wodnego:
BUDOWA WAŁÓW
PRZECIW-
POWODZIOWYCH
REGULACJA
RZEK
BUDOWA
ZBIORNIKÓW
RETENCYJNYCH
BUDOWA
STATKÓW
Zaznacz prawidłową odpowiedź.
Quiz nr 5
3. Wskaż zadanie, które
nie należy do podstawowych
obowiązków technika
budownictwa wodnego:
WADA
WYMOWY
KLAUSTROFOBIA
ZNACZNE
UPOŚLEDZENIE
NARZĄDÓW
RUCHU
ALERGIA
Zaznacz prawidłową odpowiedź.
Quiz nr 5
4. Wskaż jednostkę
chorobową, która wyklucza
pracę w zawodzie technik
budownictwa wodnego:
PRAWO
ZARZĄDZANIE
I MARKETING
FINANSE
BUDOWNICTWO
WODNE
Zaznacz prawidłową odpowiedź.
Quiz nr 5
5. Wskaż kierunek studiów,
dzięki któremu technik
budownictwa wodnego
znacznie podniesie swoje
kwalifikacje zawodowe
i szanse na rynku pracy:
Zobacz swoje odpowiedzi
Twój wynik
Twoje odpowiedzi