. test
Monter systemów rurociągowych (712613)
Quiz nr 5: Co (nie) pasuje?
M/712613/Q/Cnp/5
Zaznacz prawidłową odpowiedź.
1. Wskaż typ szkoły, w której
może zdobyć zawód monter
systemów rurociągowych:
Quiz nr 5
SZKOŁA
POLICEALNA
LICEUM
OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
ZASADNICZA
SZKOŁA
ZAWODOWA
TECHNIKUM
MIŁA
APARYCJA
CIERPLIWOŚĆ
WYOBRAŹNIA
PRZESTRZENNA
DOKŁADNOŚĆ
Zaznacz prawidłową odpowiedź.
Quiz nr 5
2. Wskaż cechę, która nie jest
konieczna, aby dobrze
wykonywać zawód monter
systemów rurociągowych:
DYSFUNKCJE
KOŃCZYN
DOLNYCH
DYSFUNKCJE
ZNACZNEGO STOPNIA
KOŃCZYN GÓRNYCH
ZABURZENIA
WIDZENIA BARW
PARADONTOZA
Zaznacz prawidłową odpowiedź.
Quiz nr 5
3. Wskaż, co nie stanowi
przeciwwskazania zdrowotnego,
do wykonywania zawodu monter
systemów rurociągowych:
SPAWARKA
ZGRZEWARKA
STETOSKOP
GWINTOWNICA
Zaznacz prawidłową odpowiedź.
Quiz nr 5
4. Zaznacz narzędzie
lub przedmiot, który nie jest
zazwyczaj wykorzystywany
w pracy montera
systemów rurociągowych:
GWINTOWANIE
RUR
ZABEZPIECZANIE
MIEJSCA WYKONYWANIA
ROBÓT MONTAŻOWYCH
SYSTEMÓW
RUROCIĄGOWYCH
USUWANIE
NIESZCZELNOŚCI
RUROCIĄGÓW
DOKONYWANIE
PRZEGLĄDU
INSTALACJI
ENERGETYCZNYCH
Zaznacz prawidłową odpowiedź.
Quiz nr 5
5. Wskaż, która z podanych
czynności, nie należy
do obowiązków montera
systemów rurociągowych:
Zobacz swoje odpowiedzi
Twój wynik
Twoje odpowiedzi