W tym quizie
poćwiczysz pisownię
wyrazów z małej
i wielkiej litery.
1
Q/1/POL/4/8
  EDUKACJA POLONISTYCZNA      Świat ortografii

Przeczytaj zdanie i przesuń odpowiednie litery w okienka.

       olska      eży w      rodkowej      zęści      uropy.
P
p
l
L
Ś
ś
C
cu
E
e

Przeczytaj zdanie i przesuń odpowiednie litery w okienka.

       iemcy to      ąsiad      olski na      achodzie.
N
n
s
S
P
p
Z
z
W tym quizie
poćwiczysz pisownię
wyrazów z małej
i wielkiej litery.
1
Q/1/POL/4/9
   EDUKACJA POLONISTYCZNA     Świat ortografii

Przeczytaj zdanie i przesuń odpowiednie litery w okienka.

       olacy,      zesci i       łowacy      ubią      pędzać

      akacje w      órach.
P
p
c
C
S
s
L
l
S
s
W
w
G
g

Przeczytaj zdanie i przesuń odpowiednie litery w okienka.

       tolicą      osji jest      oskwa.
S
s
r
R
M
m
Bardzo dobrze rozpoznajesz
wyrazy, które piszemy
wielką literą.