. test
Operator maszyn i urządzeń do przetwórstwa
tworzyw sztucznych (814209)
Quiz nr 5: Co (nie) pasuje?
M/814209/Q/Cnp/5
Zaznacz prawidłową odpowiedź.
1. Zaznacz, co nie stanowi
przeciwwskazania zdrowotnego
do wykonywania zawodu
operator maszyn
i urządzeń do przetwórstwa
tworzyw sztucznych:
Quiz nr 5
ZABURZENIA
PERCEPCJI
KSZTAŁTÓW
NIEPODLEGAJĄCE
KOREKCJI
WADY WZROKU
WADA
WYMOWY
ZABURZENIA
SŁUCHU
ZASADNICZA
SZKOŁA
ZAWODOWA
SZKOŁA
POLICEALNA
GIMNAZJUM
TECHNIKUM
Zaznacz prawidłową odpowiedź.
Quiz nr 5
2. Wskaż typ szkoły,
która umożliwia zdobycie
zawodu operator maszyn
i urządzeń do przetwórstwa
tworzyw sztucznych:
APARAT
DO SPAWANIA
TWORZYW
ROTAMETRY
PROWADNICA
CIĄGADŁO
Zaznacz prawidłową odpowiedź.
Quiz nr 5
3. Zaznacz narzędzie
lub przedmiot, który nie jest
zazwyczaj wykorzystywany
w pracy operatora maszyn
i urządzeń do przetwórstwa
tworzyw sztucznych:
POSŁUGIWANIE SIĘ
PRZYRZĄDAMI
KONTROLNO-POMIAROWYMI
STOSOWANYMI
W PROCESACH WYTWARZANIA
WYROBÓW Z TWORZYW
SZTUCZNYCH
PROWADZENIE
PROCESÓW
PRODUKCJI
WYROBÓW
Z TWORZYW
SZTUCZNYCH
UŻYTKOWANIE
MASZYN I URZĄDZEŃ
DO WYKAŃCZANIA
WYROBÓW
WYTWORZONYCH
METODAMI OBRÓBKI 
PLASTYCZNEJ
UŻYTKOWANIE
MASZYN I URZĄDZEŃ
DO PRZETWÓRSTWA
TWORZYW
SZTUCZNYCH
Zaznacz prawidłową odpowiedź.
Quiz nr 5
4. Wskaż, która z podanych
czynności, nie należy
do obowiązków operatora maszyn
i urządzeń do przetwórstwa
tworzyw sztucznych:
HUTNICTWO
LOGISTYKA
TRANSPORT
INŻYNIERIA
MATERIAŁOWA
I MECHANICZNA
Zaznacz prawidłową odpowiedź.
Quiz nr 5
5. Wskaż kierunek studiów,
dzięki któremu operator maszyn
i urządzeń do przetwórstwa
tworzyw sztucznych znacznie
podniesie swoje kwalifikacje
zawodowe i szanse na rynku pracy:
Zobacz swoje odpowiedzi
Twój wynik
Twoje odpowiedzi