. test
Dekarz (712101)       Quiz nr 2: Ankieta 
Wybór zawodu nie jest prosty. Pod uwagę należy wziąć wiele czynników - własne
 zainteresowania, cechy charakteru czy warunki zdrowotne.
B/712101/Q/A/2
Przeczytaj stwierdzenie i wskaż, czy się
 z nim zgadzasz, czy nie.
Jestem osobą, która potrafi przez dłuższy czas koncentrować się
na wykonywaniu tych samych czynności.
TAK
NIE
Quiz nr 2
Zadania wykonuję dokładnie, krok po kroku.
TAK
NIE
Quiz nr 2
Przeczytaj stwierdzenie i wskaż, czy się
 z nim zgadzasz, czy nie.
Lubię zmieniać miejsca, w których przebywam, uczę się czy pracuję.
TAK
NIE
Quiz nr 2
Przeczytaj stwierdzenie i wskaż, czy się
 z nim zgadzasz, czy nie.
Lubię przebywać na świeżym powietrzu. Jestem osobą odporną
na zmienne warunki pogodowe.
TAK
NIE
Quiz nr 2
Przeczytaj stwierdzenie i wskaż, czy się
 z nim zgadzasz, czy nie.
Można powiedzieć, że jestem osobą silną i sprawną fizycznie.
TAK
NIE
Quiz nr 2
Przeczytaj stwierdzenie i wskaż, czy się
 z nim zgadzasz, czy nie.
Często konstruuję i naprawiam różne rzeczy.
TAK
NIE
Quiz nr 2
Przeczytaj stwierdzenie i wskaż, czy się
 z nim zgadzasz, czy nie.
Szybko i sprawnie pracuję przy użyciu rąk.
TAK
NIE
Quiz nr 2
Przeczytaj stwierdzenie i wskaż, czy się
 z nim zgadzasz, czy nie.
Lubię spacery po lesie. Potrafię rozróżniać gatunki drzew.
TAK
NIE
Quiz nr 2
Przeczytaj stwierdzenie i wskaż, czy się
 z nim zgadzasz, czy nie.
TAK
NIE
Quiz nr 2
Przeczytaj stwierdzenie i wskaż, czy się
 z nim zgadzasz, czy nie.
Interesuję się nowymi technologiami i obsługą urządzeń
technicznych, bo uważam, że jest mi to potrzebne.
Zobacz swoje odpowiedzi
Interesuję się nowymi technologiami i obsługą urządzeń technicznych, bo uważam,
że jest mi to potrzebne.
Zaliczam się do osób, które nie mają lęku wysokości.
Szybko i sprawnie pracuję przy użyciu rąk.
Często konstruuję i naprawiam różne rzeczy.
Można powiedzieć, że jestem osobą silną i sprawną fizycznie.
Lubię przebywać na świeżym powietrzu. Jestem osobą odporną na zmienne warunki pogodowe.
Lubię zmieniać miejsca, w których przebywam, uczę się czy pracuję.
Zadania wykonuję dokładnie, krok po kroku.
Jestem osobą, która potrafi przez dłuższy czas koncentrować się na wykonywaniu
tych samych czynności.
Twój  wynik  ankiety
Twoje odpowiedzi