. test
Technik dentystyczny (321402)
Quiz nr 3: Prawda/Fałsz
Z/321402/Q/PF/3
Przeczytaj poniższe stwierdzenie i zaznacz, 
czy jest ono prawdziwe lub fałszywe.
1. Jednym z przeciwwskazań do wykonywania 
tego zawodu jest nieprawidłowa 
koordynacja kończyn górnych. 
 
PRAWDA
FAŁSZ
Quiz nr 3
2. Liczba godzin przeznaczona na realizację 
kwalifikacji Z.17 w ramach zawodu 
technik dentystyczny wynosi 1320 h.
 
PRAWDA
FAŁSZ
Przeczytaj poniższe stwierdzenie i zaznacz,
 czy jest ono prawdziwe lub fałszywe.
Quiz nr 3
3. Kształcenie w zawodzie technik 
dentystyczny odbywa się również w szkole 
dla dorosłych.
 
FAŁSZ
PRAWDA
Przeczytaj poniższe stwierdzenie i zaznacz, 
czy jest ono prawdziwe lub fałszywe.
Quiz nr 3
4. W swojej pracy technik dentystyczny 
wykorzystuje takie materiały jak akryl, 
silikon, kompozyt.
 
PRAWDA
FAŁSZ
Przeczytaj poniższe stwierdzenie i zaznacz, 
czy jest ono prawdziwe lub fałszywe.
Quiz nr 3
5. Zawód technik dentystyczny 
można uzyskać na Kursie 
Kwalifikacyjnym.
 
FAŁSZ
PRAWDA
Przeczytaj poniższe stwierdzenie i zaznacz, 
czy jest ono prawdziwe lub fałszywe.
Quiz nr 3
6. W trakcie nauki na danej kwalifikacji 
zdobywana jest wiedza m.in. z zakresu
wykonywania aparatów ortodontycznych.
PRAWDA
FAŁSZ
Przeczytaj poniższe stwierdzenie i zaznacz, 
czy jest ono prawdziwe lub fałszywe.
Quiz nr 3
Zobacz swoje odpowiedzi
Twój wynik
1Jednym z przeciwwskazań do wykonywania 
danego zawodu jest nieprawidłowa koordynacja 
kończyn górnych.  
2Liczba godzin przeznaczona na realizację kwalifikacji Z.17 w ramach zawodu technik dentystyczny
wynosi 1320h. 
3. Kształcenie w zawodzie technik dentystyczny 
odbywa się również w szkole dla dorosłych. 
4. W swojej pracy technik dentystyczny wykorzystuje 
takie materiały jak akryl, silikon, kompozyt. 
5.Zawód technik dentystyczny można uzyskać 
na Kursie Kwalifikacyjnym. 
6. W trakcie nauki na danej kwalifikacji zdobywana
jest wiedza m.in. z zakresu wykonywania aparatów ortodontycznych. 
PRAWDA
FAŁSZ
Twój wynik