EDUKACJA JĘZYK ANGIELSKI    Zwierzęta
W tym quizie poćwiczysz
odpowiadanie na pytanie
"Have you got...?"
1
Q/1/JA/5/41
Kliknij na głośnik i posłuchaj przykładu.

Usłyszysz pytanie, np: "Have you got a dog?".

Na ekranie zobaczysz treść odpowiedzi,

pojawi się napis, np: 

Odpowiedz na pytanie pełnym zdaniem, użyj słówka z ekranu.

Twoja odpowiedź powinna brzmieć: "Yes, I have".

Potem usłyszysz prawidłową odpowiedź, żeby porównać

ją ze swoją.

Brawo!
Umiesz już poprawnie
odpowiedzieć na pytanie
"Have you got...?"