W tym quizie 
poćwiczysz obsługę 
klawiatury. 
Litery: ś, si, ń, ni.
2
Q/2/KOM/4/3
EDUKACJA KOMPUTEROWA     Świat liter i słów       
Instrukcja wpisywania na klawiaturze literki "ś".
Literkę "ś" wpiszemy
przez jednoczesne naciśnięcie
klawisza "s" oraz klawisza "alt"
po prawej stronie. 
Instrukcja wpisywania na klawiaturze literki "ń".
Literkę "ń" wpiszemy
przez jednoczesne naciśnięcie
klawisza "n" oraz klawisza "alt"
po prawej stronie. 
 Kliknij na okienko i wpisz na prawdziwej klawiaturze brakujące litery.
ma      lak
li      ć
 Kliknij na okienko i wpisz na prawdziwej klawiaturze brakujące litery.
o       ołek
 Kliknij na okienko i wpisz na prawdziwej klawiaturze brakujące litery.
kamie
jele
 Kliknij na okienko i wpisz na prawdziwej klawiaturze brakujące litery.
tka
a       ołek
W tym quizie 
utrwalisz umiejętność
obsługi klawiatury. 
Litery: ś, si, ń, ni.
2
Q/2/KOM/4/4
EDUKACJA KOMPUTEROWA    Świat liter i słów       
 Kliknij na okienko i wpisz na prawdziwej klawiaturze brakujące litery.
je       eń
dy       a
 Kliknij na okienko i wpisz na prawdziwej klawiaturze brakujące litery.
sze      ć
wrze      e
 Kliknij na okienko i wpisz na prawdziwej klawiaturze brakujące litery.
sło
wi            e
 Kliknij na okienko i wpisz na prawdziwej klawiaturze brakujące litery.
k      ążka
wi      a
Cieszę się, że
poćwiczyłeś i utrwaliłeś
wpisywanie literek
klawiatury.