. test
Technik geolog
Quiz nr 4: Suwak

R/311106/Q/S/4

Kliknij na suwak i zaznacz, w jakim 
stopniu poniższe stwierdzenie dotyczy Ciebie.  
Quiz nr 4
Kliknij na suwak i zaznacz, w jakim 
stopniu poniższe stwierdzenie dotyczy Ciebie.  
 Quiz nr 4
Kliknij na suwak i zaznacz, w jakim 
stopniu poniższe stwierdzenie dotyczy Ciebie.  
Quiz nr 4
Kliknij na suwak i zaznacz, w jakim 
stopniu poniższe stwierdzenie dotyczy Ciebie.  
Przejdź do następnej strony jeśli chcesz zakończyć. 
Jeżeli chcesz zmienić swoje odpowiedzi cofnij się  do poprzednich ekranów.
Quiz nr 4
Sprawdź
Twoje odpowiedzi wskazują na zbyt niski stopień zainteresowań 

związanych z technikiem geologiem. Jest to zawód dla ludzi, 

którzy lubią przebywać na świeżym powietrzu, 

ale także praca w pomieszczeniach biurowych i w laboratorium 

nie będzie dla nich uciążliwa. Technik geolog pracuje także w warunkach 

górskich dlatego przeciwwskazaniem do wykonywania zawodu 

jest lęk wysokości. Postaraj się znaleźć taki zawód, który będzie 

zgodny z Twoimi indywidualnymi zainteresowaniami i predyspozycjami.


Przejdź do kolejnego quizu!
Twoje odpowiedzi wskazują na niski poziom zainteresowań 

związanych z zawodem technik geolog. Zawód ten jest dla ludzi, 

którzy lubią przebywać na świeżym powietrzu pracować 

w pomieszczeniach biurowych i laboratoryjnych, a także odznaczają się  wyobraźnią przestrzenną. Wyobraźnia przestrzenna 

potrzebna jest do wyznaczania miejsca wierceń. Spróbuj poszukać zawodu, 

który w większym stopniu będzie zgodny z Twoimi indywidualnymi zainteresowaniami i predyspozycjami.


Przejdź do kolejnego quizu!Uzyskany przez Ciebie wynik wskazuje dość wysoki poziom 

zainteresowań związanych z zawodem technika geologa. 

Jest to zawód dla ludzi, którzy lubią spędzać czas na otwartej przestrzeni 

mimo różnych warunków pogodowych. Niezbędna jest również wyobraźnia przestrzenna, gdyż geolog wyznacza miejsca odwiertów. 

Ważna jest także staranność i dokładność zwłaszcza przy sporządzaniu 

map i wykresów, a także wprowadzaniu danych do komputera. 

Możesz brać pod uwagę ten zawód w dalszych wyborach 

dotyczących Twojej ścieżki edukacyjnej. 


Przejdź do kolejnego quizu!


Gratuluję! Twoje zainteresowania w wysokim stopniu 

odpowiadają tym, które wykazywać powinien geolog.

 Jest to zawód dla ludzi, korzy lubią spędzać czas na otwartej przestrzeni, wykazują się wyobraźnią przestrzenną, powierzone im obowiązki 

potrafią wykonywać dokładnie i precyzyjnie zwłaszcza 

związane ze sporządzaniem map i wykresów. Ponadto posiadają zdolności organizacyjne niezbędne przy planowaniu wyjazdów w teren.  

Uzyskany wynik może wskazywać, że powinieneś wziąć pod uwagę 

ten zawód w dalszych wyborach dotyczących 

Twojej ścieżki edukacyjnej.


Przejdź do kolejnego quizu!