. test
Monter budownictwa wodnego (711701)
Quiz nr 5: Co (nie) pasuje?
B/711701/Q/Cnp/5
Zaznacz prawidłową odpowiedź.
1. Wskaż typ szkoły,
która umożliwia zdobycie
zawodu monter
budownictwa wodnego:
Quiz nr 5
LICEUM
OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
TECHNIKUM
ZASADNICZA
SZKOŁA
ZAWODOWA
SZKOŁA
POLICEALNA
MONTAŻ
SYSTEMÓW
SUCHEJ
ZABUDOWY
WYKONYWANIE
ROBÓT ZWIĄZANYCH
Z UTRZYMANIEM
W WYMAGANYM
STANIE CIEKÓW
NATURALNYCH
WYKONYWANIE
ROBÓT ZWIĄZANYCH
Z BUDOWĄ URZĄDZEŃ
WODNYCH
WYKONYWANIE
ROBÓT ZWIĄZANYCH
Z REGULACJĄ
CIEKÓW
NATURALNYCH
Zaznacz prawidłową odpowiedź.
Quiz nr 5
2. Zaznacz zadanie
zawodowe, które nie należy
do obowiązków montera
budownictwa wodnego:
ZAINTERESOWANIA
TECHNICZNE
PODZIELNOŚĆ
UWAGI
UZDOLNIENIA
MANUALNE
ELOKWENCJA
Zaznacz prawidłową odpowiedź.
Quiz nr 5
3. Wskaż cechę,
która nie jest konieczna,
aby dobrze wykonywać
zawód monter
budownictwa wodnego:
Z.5
A.34
B.13
E.7
Zaznacz prawidłową odpowiedź.
Quiz nr 5
4. Aby zdobyć zawód
monter budownictwa
wodnego, należy uzyskać
kwalifikację:
FIRMA
KURIERSKA
KOPALNIA
URZĄD
POCZTOWY
MIEJSKIE SPÓŁKI
WODOCIĄGÓW
I KANALIZACJI
Zaznacz prawidłową odpowiedź.
Quiz nr 5
5. Wskaż miejsce,
w którym może znaleźć
zatrudnienie monter
budownictwa wodnego:
Zobacz swoje odpowiedzi
Twój wynik
Twoje odpowiedzi