. test
Cieśla (711501) 
Quiz nr 5: Połącz zdania
B/711501/Q/PZ/5
Quiz nr: 5
Cieśla ze względu na częstą pracę 
na wysokościach
Cieśla dobiera odpowiednie 
narzędzia i sprzęt,
remontuje i rozbiera domy.
transportuje i przechowuje 
potrzebne materiały.
powinien mieć dobry 
zmysł równowagi.
powinien mieć zawód technika 
uprawniający do wykonywania takich prac.
Połącz zdania. Zwróć uwagę na 
poprawność merytoryczną i gramatyczną. 
Quiz nr: 5
Praca cieśli wiąże się z wykonywaniem konstrukcji drewnianych oraz
Dobry cieśla powinien 
być uważny i przewidujący,
ponieważ od jego pracy zależy 
bezpieczeństwo całego budynku.
form i deskowań elementów 
betonowych i żelbetonowych.
obróbką ręczną i mechaniczną kamieni, 
drewna i stali.
w stałych warunkach atmosferycznych.
Połącz części zdań. Zwróć uwagę na 
poprawność merytoryczną i gramatyczną. 
Quiz nr: 5
Praca na stanowisku cieśli wymaga zręczności manualnej
niezbędnej przy wchodzeniu po drabinie.
niezbędnej przy łączeniu 
i wyginaniu drewna.
Połącz części zdań. Zwróć uwagę na 
poprawność merytoryczną i gramatyczną.