. test
Technik farmaceutyczny (321301)
Quiz nr 5: Co (nie) pasuje?
Z/321301/Q/Cnp/5
Zaznacz prawidłową odpowiedź.
1. Wskaż narzędzie,
które nie jest konieczne
do wykonywania zawodu
technika farmaceutycznego:
Quiz nr 5
MIKROSKOP
MENZURKA
SAMOCHÓD
ZAKRAPLACZ
PRZEBOJOWOŚĆ
PRECYZJA
SAMODZIELNOŚĆ
ZARADNOŚĆ
Zaznacz prawidłową odpowiedź.
Quiz nr 5
2. Wskaż cechę, która nie jest
niezbędna w zawodzie
technika farmaceutycznego:
FARTUCH
OKULARY
OCHRONNE
MIKROSKOP
KALKULATOR
Zaznacz prawidłową odpowiedź.
Quiz nr 5
3. Wskaż przedmiot,
który nie jest elementem
charakteryzującym
technika farmaceutycznego:
STACJA
SANITARNO
-EPIDEMIOLOGICZNA
LABORATORIUM
MEDYCZNE
SKLEP
SPOŻYWCZY
APTEKA
Zaznacz prawidłową odpowiedź.
Quiz nr 5
4. Wskaż miejsce, gdzie
raczej nie będzie pracował
technik farmaceutyczny:
LOGISTYKA
PSYCHOLOGIA
ZARZĄDZANIE
FARMACJA
Zaznacz prawidłową odpowiedź.
Quiz nr 5
5. Wskaż kierunek studiów,
dzięki któremu technik
farmaceutyczny znacznie
podniesie swoje
kwalifikacje zawodowe:
Zobacz swoje odpowiedzi
Twój wynik
Twoje odpowiedzi