. test
Blacharz izolacji przemysłowych (721303)
Quiz nr 5: Co (nie) pasuje?
B/721303/Q/Cnp/5
Zaznacz prawidłową odpowiedź.
1. Wskaż narzędzie,
które zazwyczaj nie jest
niezbędne w pracy blacharza
izolacji przemysłowych:
Quiz nr 5
MIARKA
WKRĘTARKA
GWINTOWNICA
ZGRZEWARKA
EMPATIA
ZARADNOŚĆ
UMIEJĘTNOŚĆ
WSPÓŁPRACY
SAMODZIELNOŚĆ
Quiz nr 5
Zaznacz prawidłową odpowiedź.
2. Wskaż cechę,
która nie jest niezbędna
w zawodzie blacharza
izolacji przemysłowych:
DBAŁOŚĆ
O BEZPIECZEŃSTWO
PRACY
WYKONYWANIE
TERMOIZOLACJI
WYKONYWANIE
IZOLACJI
PRZECIWDRGANIOWYCH
WYKONYWANIE
PROJEKTÓW
IZOLACJI
Quiz nr 5
Zaznacz prawidłową odpowiedź.
3. Wskaż zadanie,
które nie należy do głównych
obowiązków blacharza
izolacji przemysłowych:
STRES
SZKODLIWE
OPARY
PRACA
NA WYSOKOŚCI
ZAPYLENIE
Quiz nr 5
Zaznacz prawidłową odpowiedź.
4. Wskaż czynnik
zagrażający zdrowiu i życiu,
który występuje w zawodzie
blacharza izolacji przemysłowych:
MATERIAŁOZNAWSTWO
INŻYNIERIA
PRODUKCJI
INŻYNIERIA
PRZEMYSŁOWA
PEDAGOGIKA
Quiz nr 5
Zaznacz prawidłową odpowiedź.
5. Wskaż kierunek studiów,
który nie będzie miał znaczącego
wpływu na znalezienie
pracy w przemyśle:
Zobacz swoje odpowiedzi
Twój wynik
Twoje odpowiedzi