. test
E/742202/Q/SK/1
Monter sieci i urządzeń telekomunikacyjnych (742202) 
Quiz nr 1: Ścieżka kariery
1 ETAP
2 ETAP
4 ETAP
3 ETAP
 Egzamin potwierdzający  kwalifikacje w zawodzie:
 Monter sieci i urządzeń telekomunikacyjnych
 Zasadnicza Szkoła Zawodowa
 3 lata, kwalifikacje E.1 i E.2
 Gimnazjum:
 3 lata
 Zawód:
Uzupełnij luki, przesuwając sformułowania w odpowiednie miejsca, 
żeby powstała ścieżka kształcenia w danym zawodzie.
 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna