. test
Opiekunka dziecięca (325905)
Quiz nr 3: Prawda/Fałsz
Z/325905/Q/PF/3
Przeczytaj poniższe stwierdzenie i zaznacz, 
czy jest ono prawdziwe lub fałszywe.
1. Jako opiekunka dziecięca 
można pracować również z dziećmi 
chorymi lub niepełnosprawnymi. 
PRAWDA
FAŁSZ
Quiz nr 3
2. Po dwuletniej szkole policealnej 
na kierunku opiekunka dziecięca można 
kontynuować naukę na studiach wyższych.
PRAWDA
FAŁSZ
Przeczytaj poniższe stwierdzenie i zaznacz,
 czy jest ono prawdziwe lub fałszywe.
Quiz nr 3
3. Opiekunką dziecięcą może zostać
 osoba, która ukończyła tylko technikum.
FAŁSZ
PRAWDA
Przeczytaj poniższe stwierdzenie i zaznacz, 
czy jest ono prawdziwe lub fałszywe.
Quiz nr 3
4. Opiekunka dziecięca musi stale 
monitorować stan zdrowia dziecka.
PRAWDA
FAŁSZ
Przeczytaj poniższe stwierdzenie i zaznacz, 
czy jest ono prawdziwe lub fałszywe.
Quiz nr 3
5. Jako opiekunka dziecięca 
można pracować w szkołach podstawowych.
 
FAŁSZ
PRAWDA
Przeczytaj poniższe stwierdzenie i zaznacz, 
czy jest ono prawdziwe lub fałszywe.
Quiz nr 3
6. W zawodzie opiekunki dziecięcej 
niezbędna jest odporność na stres.  
 
PRAWDA
FAŁSZ
Przeczytaj poniższe stwierdzenie i zaznacz, 
czy jest ono prawdziwe lub fałszywe.
Quiz nr 3
Zobacz swoje odpowiedzi
Twój wynik
1Jako opiekunka dziecięca można pracować 
również z dziećmi chorymi lub niepełnosprawnymi. 
2. Po dwuletniej szkole policealnej na kierunku 
opiekunka dziecięca można kontynuować naukę 
na studiach wyższych.
3. Opiekunką dziecięcą może zostać osoba,
 która ukończyła tylko technikum.
4. Opiekunka dziecięca musi stale monitorować 
stan zdrowia dziecka.
5. Jako opiekunka dziecięca można pracować 
w szkołach podstawowych. 
6. W zawodzie opiekunki dziecięcej niezbędna 
jest odporność na stres.   
PRAWDA
FAŁSZ
Twój wynik