. test
Technik odlewnik (311705)
Quiz nr 3: Prawda/Fałsz
M/311705/Q/PF/3
Przeczytaj poniższe stwierdzenie i zaznacz, 
czy jest ono prawdziwe lub fałszywe.
1. Do typowych zadań zawodowych osoby 
pracującej jako technik odlewnik należy przygotowywanie dokumentacji technologicznej procesów metalurgicznych i obróbki plastycznej.
PRAWDA
FAŁSZ
Quiz nr 3
2. W dniu 10 grudnia obchodzony 
jest dzień odlewnika. 
 
PRAWDA
FAŁSZ
Przeczytaj poniższe stwierdzenie i zaznacz,
 czy jest ono prawdziwe lub fałszywe.
Quiz nr 3
3. Zawód Technik odlewnik 
można uzyskać kończąc 
Zasadniczą Szkołę Zawodową.
FAŁSZ
PRAWDA
Przeczytaj poniższe stwierdzenie i zaznacz, 
czy jest ono prawdziwe lub fałszywe.
Quiz nr 3
4. Liczba godzin przeznaczona 
na kształcenie w danym zawodzie 
wynosi łącznie 760h.
 
PRAWDA
FAŁSZ
Przeczytaj poniższe stwierdzenie i zaznacz, 
czy jest ono prawdziwe lub fałszywe.
Quiz nr 3
5. Niedowład kończyn górnych 
dużego stopnia stanowi przeciwwskazanie 
do wykonywania zawodu technik odlewnik.
FAŁSZ
PRAWDA
Przeczytaj poniższe stwierdzenie i zaznacz, 
czy jest ono prawdziwe lub fałszywe.
Quiz nr 3
6. W celu uzyskania zawodu 
technik odlewnik należy ukończyć 
kwalifikację M.4, M.5, M.37. 
 
PRAWDA
FAŁSZ
Przeczytaj poniższe stwierdzenie i zaznacz, 
czy jest ono prawdziwe lub fałszywe.
Quiz nr 3
Zobacz swoje odpowiedzi
Twój wynik
1. Do typowych zadań zawodowych osoby pracującej 
jako technik odlewnik należy przygotowywanie
dokumentacji technologicznej procesów metalurgicznych
i obróbki plastycznej. 
2. W dniu 10 grudnia obchodzony jest dzień odlewnika.  
3. Zawód Technik odlewnik można uzyskać kończąc Zasadniczą Szkołę Zawodową. 
4. Liczba godzin przeznaczona na kształcenie w danym zawodzie wynosi łącznie 760h.   
5. Niedowład kończyn górnych dużego stopnia stanowi przeciwwskazanie do wykonywania zawodu 
technik odlewnik.
6. W celu uzyskania zawodu Technik odlewnik należy ukończyć kwalifikację M.4, M.5, M.37.  
PRAWDA
FAŁSZ
Twój wynik