. test
Technik tyfloinformatyk (351204)
Quiz nr 3: Prawda/Fałsz
E/351204/Q/PF/3
Przeczytaj poniższe stwierdzenie i zaznacz, 
czy jest ono prawdziwe lub fałszywe.
1. Technik tyfloinformatyk pracuje 
na rzecz użytkownika 
z niepełnosprawnością wzroku. 
PRAWDA
FAŁSZ
Quiz nr 3
2. Podnoszenie wiedzy z zakresu 
nowych rozwiązań tyfloinformatycznych 
to obowiązek w tym zawodzie.
PRAWDA
FAŁSZ
Przeczytaj poniższe stwierdzenie i zaznacz, 
czy jest ono prawdziwe lub fałszywe.
Quiz nr 3
3. Technik tyfloinformatyk powinien 
posiadać umiejętność udzielania
 informacji na temat rozwiązań 
tyfloinformatycznych.
PRAWDA
FAŁSZ
Przeczytaj poniższe stwierdzenie i zaznacz, 
czy jest ono prawdziwe lub fałszywe.
Quiz nr 3
4. Technik tyfloinformatyk 
nie musi posiadać podstawowej 
wiedzy z zakresu informatyki. 
FAŁSZ
PRAWDA
Przeczytaj poniższe stwierdzenie i zaznacz, 
czy jest ono prawdziwe lub fałszywe.
Quiz nr 3
5. Tyfloinformatyka zwiększa 
samodzielność osób 
z niepełnosprawnością wzroku.
PRAWDA
FAŁSZ
Przeczytaj poniższe stwierdzenie i zaznacz, 
czy jest ono prawdziwe lub fałszywe.
Quiz nr 3
6. Programy udźwiękawiające 
służą pomocą osobom niewidomym.
PRAWDA
FAŁSZ
Przeczytaj poniższe stwierdzenie i zaznacz, 
czy jest ono prawdziwe lub fałszywe.
Quiz nr 3
Zobacz swoje odpowiedzi
Twój wynik
1. Technik tyfloinformatyk pracuje na rzecz 
użytkownika z niepełnosprawnością wzroku. 
2. Podnoszenie wiedzy z zakresu nowych rozwiązań tyfloinformatycznych to obowiązek w tym zawodzie.
3. Technik tyfloinformatyk powinien posiadać 
umiejętność udzielania informacji na temat 
rozwiązań tyfloinformatycznych.
4. Technik tyfloinformatyk nie musi posiadać 
podstawowej wiedzy z zakresu informatyki.            
5. Tyfloinformatyka zwiększa samodzielność 
osób z niepełnosprawnością wzroku.            
6. Programy udźwiękawiające służą pomocą 
osobom niewidomym.
Twój wynik 
PRAWDA
FAŁSZ