. test
Technik dentystyczny
Quiz nr 4: Suwak

Z/321402/Q/S/4

Kliknij na suwak i zaznacz, w jakim 
stopniu poniższe stwierdzenie dotyczy Ciebie.  
Quiz nr 4
Kliknij na suwak i zaznacz, w jakim 
stopniu poniższe stwierdzenie dotyczy Ciebie.  
 Quiz nr 4
Kliknij na suwak i zaznacz, w jakim 
stopniu poniższe stwierdzenie dotyczy Ciebie.  
Quiz nr 4
Kliknij na suwak i zaznacz, w jakim 
stopniu poniższe stwierdzenie dotyczy Ciebie.  
Przejdź do następnej strony jeśli chcesz zakończyć. 
Jeżeli chcesz zmienić swoje odpowiedzi cofnij się do poprzednich ekranów.
Quiz nr 4
Sprawdź


Twoje odpowiedzi wskazują na zbyt niski stopień zainteresowań
związanych z zawodem technika dentystycznego.  W tym zawodzie
niezbędna jest wyobraźnia przestrzenna i uzdolnienia manualne.
Konieczne są zainteresowania związane z medycyną i zdrowiem.
Postaraj się znaleźć taki zawód, który będzie zgodny z Twoimi
indywidualnymi zainteresowaniami i predyspozycjami.


Przejdź do kolejnego quizu!


Twoje odpowiedzi wskazują na niski poziom  zainteresowań
związanych z zawodem technika dentystycznego.  W tym zawodzie
niezbędna jest wyobraźnia przestrzenna i uzdolnienia manualne.
Konieczne są zainteresowania związane z medycyną i zdrowiem.
Spróbuj poszukać zawodu, który w większym stopniu będzie zgodny
z Twoimi indywidualnymi zainteresowaniami i predyspozycjami.

 
Przejdź do kolejnego quizu!


Uzyskany przez Ciebie wynik wskazuje dość wysoki poziom
zainteresowań związanych z zawodem technika dentystycznego.
W tym zawodzie niezbędna jest wyobraźnia przestrzenna i uzdolnienia manualne. Konieczne są zainteresowania związane z medycyną i zdrowiem.  Możesz brać pod uwagę ten zawód w dalszych wyborach dotyczących
Twojej ścieżki edukacyjnej. 
 


Przejdź do kolejnego quizu!


Gratuluję! Twoje zainteresowania w wysokim stopniu odpowiadają
tym, które wykazywać powinien technik dentystyczny. W tym zawodzie niezbędna jest wyobraźnia przestrzenna i uzdolnienia manualne.
Konieczne są zainteresowania związane z medycyną i zdrowiem.
Uzyskany wynik może wskazywać, że powinieneś wziąć pod uwagę
ten zawód w dalszych wyborach dotyczących Twojej ścieżki edukacyjnej.


Przejdź do kolejnego quizu!