. test
Operator maszyn i urządzeń odlewniczych (812107)
Quiz nr 5: Co (nie) pasuje?
M/812107/Q/Cnp/5
Zaznacz prawidłową odpowiedź.
1. Zaznacz cechę,
która nie jest konieczna,
aby dobrze wykonywać
zawód operator maszyn
i urządzeń odlewniczych:
Quiz nr 5
PRACA
W GRUPIE
PODZIELNOŚĆ
UWAGI
ZAMIŁOWANIE
DO PRACY
Z DZIEĆMI
KONCENTRACJA
ZASADNICZA
SZKOŁA
ZAWODOWA
SZKOŁA
POLICEALNA
TECHNIKUM
GIMNAZJUM
Quiz nr 5
Zaznacz prawidłową odpowiedź.
2. Wskaż typ szkoły,
która umożliwia zdobycie
zawodu operator maszyn
i urządzeń odlewniczych:
MASZYNA
DO ODLEWANIA
CIŚNIENIOWEGO
PIEC
ODLEWNICZY
OCZYSZCZARKA
POLERKA
Quiz nr 5
Zaznacz prawidłową odpowiedź.
3. Zaznacz narzędzie
lub przedmiot, który nie jest
zazwyczaj wykorzystywany
w pracy operatora maszyn
i urządzeń odlewniczych:
UŻYTKOWANIE
MASZYN I URZĄDZEŃ
DO WYBIJANIA,
OCZYSZCZANIA
I WYKAŃCZANIA
ODLEWÓW
UŻYTKOWANIE
MASZYN I URZĄDZEŃ
STOSOWANYCH
W PROCESACH
WYTWARZANIA
ODLEWÓW
W FORMACH
TRWAŁYCH I FORMACH
PÓŁTRWAŁYCH
UŻYTKOWANIE
MASZYN I URZĄDZEŃ
DO PRZYGOTOWANIA
MATERIAŁÓW
WSADOWYCH
W PROCESACH
METALURGICZNYCH
UŻYTKOWANIE
PIECÓW
ODLEWNICZYCH
Quiz nr 5
Zaznacz prawidłową odpowiedź.
4. Wskaż, która z podanych
czynności, nie należy
do obowiązków operatora maszyn
i urządzeń odlewniczych:
MAŁA WILGOTNOŚĆ
POWIETRZA
W MIEJSCU PRACY
PRACA
W POMIESZCZENIACH
ZANIECZYSZCZONYCH
PYŁAMI
DUŻY
HAŁAS
WIELOGODZINNA
PRACA PRZY
KOMPUTERZE
Quiz nr 5
Zaznacz prawidłową odpowiedź.
5. Czynnikiem zagrażającym
zdrowiu i/lub życiu,
który nie występuje
w zawodzie operatora
maszyn i urządzeń
odlewniczych jest:
Zobacz swoje odpowiedzi
Twój wynik
Twoje odpowiedzi