. test
Operator maszyn i urządzeń metalurgicznych 
Quiz nr 4: Suwak

M/812106/Q/S/4

Kliknij na suwak i zaznacz, w jakim 
stopniu poniższe stwierdzenie dotyczy Ciebie.  
Quiz nr 4
Kliknij na suwak i zaznacz, w jakim 
stopniu poniższe stwierdzenie dotyczy Ciebie.  
 Quiz nr 4
Kliknij na suwak i zaznacz, w jakim 
stopniu poniższe stwierdzenie dotyczy Ciebie.  
Quiz nr 4
Kliknij na suwak i zaznacz, w jakim 
stopniu poniższe stwierdzenie dotyczy Ciebie.  
Przejdź do następnej strony jeśli chcesz zakończyć. 
Jeżeli chcesz zmienić swoje odpowiedzi cofnij się do poprzednich ekranów.
Quiz nr 4
Sprawdź

Twoje odpowiedzi wskazują na zbyt niski stopień zainteresowań
związanych z zawodem operatora maszyn i urządzeń metalurgicznych.
Jest to zawód dla ludzi, którzy interesują się zagadnieniami związanymi
z matematyką. Niezbędne jest również posiadanie  zainteresowań
technicznych, gdyż podczas pracy wykorzystuje się różne maszyny
i urządzenia. Osoba pracująca w danym zawodzie musi wykazywać się
dużą podzielnością uwagi  i koncentracją. Postaraj się znaleźć taki zawód,
który będzie zgodny z Twoimi indywidualnymi zainteresowaniami
i predyspozycjami.

Przejdź do kolejnego quizu!

Twoje odpowiedzi wskazują na niski poziom  zainteresowań
związanych z zawodem operatora maszyn i urządzeń metalurgicznych.
Jest to zawód dla ludzi, którzy interesują się zagadnieniami związanymi
z matematyką. Niezbędne jest również posiadanie  zainteresowań
technicznych, gdyż podczas pracy wykorzystuje się różne maszyny
i urządzenia. Osoba pracująca w danym zawodzie musi wykazywać się
dużą podzielnością uwagi  i koncentracją. Spróbuj poszukać zawodu,
który w większym stopniu będzie zgodny z Twoimi indywidualnymi zainteresowaniami i predyspozycjami.

Przejdź do kolejnego quizu!


Uzyskany przez Ciebie wynik wskazuje dość wysoki poziom
zainteresowań związanych z zawodem operatora maszyn i urządzeń metalurgicznych. Jest to zawód dla ludzi, którzy interesują się zagadnieniami związanymi z matematyką. Niezbędne jest również posiadanie zainteresowań  technicznych, gdyż podczas pracy wykorzystuje się różne maszyny
i urządzenia. Osoba pracująca w danym zawodzie musi wykazywać się
dużą podzielnością uwagi  i koncentracją. Możesz brać pod uwagę ten zawód
w dalszych wyborach dotyczących Twojej ścieżki edukacyjnej.
 

 Przejdź do kolejnego quizu!


Gratuluję! Twoje zainteresowania w wysokim stopniu odpowiadają 
tym, które wykazywać powinien operator maszyn i urządzeń
metalurgicznych. Jest to zawód dla ludzi, którzy interesują się
zagadnieniami związanymi z matematyką. Niezbędne jest również
posiadanie  zainteresowań  technicznych, gdyż podczas pracy
wykorzystuje się różne maszyny i urządzenia. Osoba pracująca w danym zawodzie musi wykazywać się dużą podzielnością uwagi  i koncentracją. Uzyskany wynik może wskazywać, że powinieneś wziąć pod uwagę
ten zawód w dalszych wyborach dotyczących Twojej ścieżki edukacyjnej.

Przejdź do kolejnego quizu!