W tym quizie poćwiczysz

rozpoznawanie kształtów.

1
Q/1/PLAST/2/23
EDUKACJA PLASTYCZNA
Podejmowanie działalności twórczej poprzez różnorodne środki wyrazu artystycznego
Jaki kształt ma przedmiot przedstawiony na rysunku?
WĄSKI
TRÓJKĄTNY
OKRĄGŁY
Jaki kształt ma przedmiot przedstawiony na rysunku?
KWADRATOWY
OKRĄGŁY
WĄSKI
Jaki kształt ma przedmiot przedstawiony na rysunku?
KWADRATOWY
WĄSKI
SZEROKI
Jaki kształt ma przedmiot przedstawiony na rysunku?
WĄSKI
PROSTOKĄTNY
OWALNY
Jaki kształt ma przedmiot przedstawiony na rysunku?
WĄSKI
PROSTOKĄTNY
OKRĄGŁY
Jaki kształt ma przedmiot przedstawiony na rysunku?
WĄSKI
KWADRATOWY
OKRĄGŁY
Jaki kształt ma przedmiot przedstawiony na rysunku?
TRÓJKĄTNY
OWALNY
SZEROKI
Jaki kształt ma przedmiot przedstawiony na rysunku?
KWADRATOWY
WĄSKI
OKRĄGŁY
Świetnie!
Potrafisz już rozpoznać
różne kształty.