. test
Technik ogrodnik
Quiz nr 4: Suwak

R/314205/Q/S/4

Kliknij na suwak i zaznacz, w jakim 
stopniu poniższe stwierdzenie dotyczy Ciebie.  
Quiz nr 4
Kliknij na suwak i zaznacz, w jakim 
stopniu poniższe stwierdzenie dotyczy Ciebie.  
 Quiz nr 4
Kliknij na suwak i zaznacz, w jakim 
stopniu poniższe stwierdzenie dotyczy Ciebie.  
Quiz nr 4
Kliknij na suwak i zaznacz, w jakim 
stopniu poniższe stwierdzenie dotyczy Ciebie.  
Przejdź do następnej strony jeśli chcesz zakończyć. 
Jeżeli chcesz zmienić swoje odpowiedzi cofnij się  do poprzednich ekranów.
Quiz nr 4
Sprawdź


Twoje odpowiedzi wskazują na zbyt niski stopień zainteresowań 

związanych z zawodem technika ogrodnika. Jest to zawód dla ludzi, 

którzy wykazują zainteresowanie techniczne i przyrodnicze, 

są dokładni, systematyczni, mają dobrze rozwiniętą 

wyobraźnię przestrzenną. Potrafią zaplanować, zorganizować 

oraz pokierować pracą zespołu ludzi. Te cechy umożliwiają im 

wykonywanie zawodu – szeregu czynności związanych 

z pracą w gospodarstwach ogrodniczych, przedsiębiorstwach 

o profilu ogrodniczym i sadowniczym. Postaraj się znaleźć taki zawód, 

który będzie zgodny z Twoimi indywidualnymi 

zainteresowaniami i predyspozycjami.


Przejdź do kolejnego quizu!Twoje odpowiedzi wskazują na niski poziom  zainteresowań 

związanych z zawodem technika ogrodnika. Jest to zawód dla ludzi, 

którzy wykazują zainteresowanie techniczne i przyrodnicze, są dokładni, systematyczni, mają dobrze rozwiniętą wyobraźnię przestrzenną. 

Potrafią zaplanować, zorganizować oraz pokierować pracą zespołu ludzi. 

Te cechy umożliwiają im wykonywanie zawodu – szeregu czynności 

związanych z pracą w gospodarstwach ogrodniczych, przedsiębiorstwach 

o profilu ogrodniczym i sadowniczym.  Spróbuj poszukać zawodu, 

który w większym stopniu będzie zgodny z Twoimi indywidualnymi 

zainteresowaniami i predyspozycjami.


Przejdź do kolejnego quizu!


Uzyskany przez Ciebie wynik wskazuje dość wysoki poziom 

  zainteresowań związanych z zawodem technika ogrodnika. 

Jest to zawód dla ludzi, którzy wykazują zainteresowanie techniczne

 i przyrodnicze, są dokładni, systematyczni, mają dobrze rozwiniętą 

wyobraźnię przestrzenną. Potrafią zaplanować, zorganizować 

oraz pokierować pracą zespołu ludzi. Te cechy umożliwiają im wykonywanie

 zawodu – szeregu czynności związanych z pracą 

w gospodarstwach ogrodniczych, przedsiębiorstwach o profilu ogrodniczym 

i sadowniczym. Możesz brać pod uwagę ten zawód w dalszych 

wyborach dotyczących Twojej ścieżki edukacyjnej. 


Przejdź do kolejnego quizu!


Gratuluję! Twoje zainteresowania w wysokim stopniu 

odpowiadają tym, które wykazywać powinien technik ogrodnik. 

Jest to zawód dla ludzi, którzy wykazują zainteresowanie 

techniczne i przyrodnicze, są dokładni, systematyczni, mają dobrze 

rozwiniętą wyobraźnię przestrzenną. Potrafią zaplanować, zorganizować 

oraz pokierować pracą zespołu ludzi. Te cechy umożliwiają im 

wykonywanie zawodu – szeregu czynności związanych z pracą 

w gospodarstwach ogrodniczych, przedsiębiorstwach o profilu 

ogrodniczym i sadowniczym. Uzyskany wynik może wskazywać, 

że powinieneś wziąć pod uwagę ten zawód w dalszych wyborach 

dotyczących Twojej ścieżki edukacyjnej.


Przejdź do kolejnego quizu!