EDUKACJA PRZYRODNICZA        W świecie roślin
1
Q/1/PRZ/1/27
W tym quizie utrwalisz rozpoznawanie owoców 
i warzyw.
Kliknij na głośnik, posłuchaj nagrania i przesuń do koszyka odpowiednie obrazki.
Kliknij na głośnik, posłuchaj nagrania i przesuń do koszyka odpowiednie obrazki.
Kliknij na głośnik, posłuchaj nagrania i przesuń do koszyka odpowiednie obrazki.
Kliknij na głośnik, posłuchaj nagrania i przesuń do koszyka odpowiednie obrazki.
Cieszę się, że powtórzyłeś sobie rozpoznawanie owoców i warzyw.