. test
Technik górnictwa podziemnego (311703)
Quiz nr 3: Prawda/Fałsz
M/311703/Q/PF/3
Przeczytaj poniższe stwierdzenie i zaznacz, 
czy jest ono prawdziwe lub fałszywe.
1. Technik górnictwa podziemnego
posługuje się specjalistycznym
sprzętem wydobywczym.
PRAWDA
FAŁSZ
Quiz nr 3
2. W pracy górnictwa podziemnego
niezbędna jest wiedza z zakresu
prawa górniczego.
PRAWDA
FAŁSZ
Przeczytaj poniższe stwierdzenie i zaznacz,
 czy jest ono prawdziwe lub fałszywe.
Quiz nr 3
3. Technik górnictwa podziemnego pracuje
pod ziemią codziennie 8 godzin.
FAŁSZ
PRAWDA
Przeczytaj poniższe stwierdzenie i zaznacz, 
czy jest ono prawdziwe lub fałszywe.
Quiz nr 3
4. Technik górnictwa podziemnego
jest odpowiedzialny za przestrzeganie
zasad bezpieczeństwa pracy.
PRAWDA
FAŁSZ
Przeczytaj poniższe stwierdzenie i zaznacz, 
czy jest ono prawdziwe lub fałszywe.
Quiz nr 3
5. Technik górnictwa podziemnego
nie odpowiada za wykonanie planu
wydobycia urobku.
FAŁSZ
PRAWDA
Przeczytaj poniższe stwierdzenie i zaznacz, 
czy jest ono prawdziwe lub fałszywe.
Quiz nr 3
6. Technik górnictwa podziemnego
może znaleźć zatrudnienie w firmie
obsługującej kopalnie.
PRAWDA
FAŁSZ
Przeczytaj poniższe stwierdzenie i zaznacz, 
czy jest ono prawdziwe lub fałszywe.
Quiz nr 3
Zobacz swoje odpowiedzi
Twój wynik
1. Technik górnictwa podziemnego posługuje się specjalistycznym sprzętem wydobywczym.

2. W pracy górnictwa podziemnego niezbędna

jest wiedza z zakresu prawa górniczego.

3. Technik górnictwa podziemnego pracuje pod ziemią codziennie 8 godzin.

4. Technik górnictwa podziemnego jest odpowiedzialny

za przestrzeganie zasad bezpieczeństwa pracy.

5. Technik górnictwa podziemnego nie odpowiada

za wykonanie planu wydobycia urobku.

6. Technik górnictwa podziemnego może znaleźć zatrudnienie w firmie obsługującej kopalnie.
PRAWDA
FAŁSZ
Twój wynik