. test
Technik rybołówstwa morskiego (315215)
Quiz nr 2: Ankieta 
Wybór zawodu nie jest prosty. Pod uwagę należy wziąć wiele czynników - własne
 zainteresowania, cechy charakteru czy warunki zdrowotne.
R/315215/Q/A/2
Przeczytaj stwierdzenie i wskaż, czy się
 z nim zgadzasz, czy nie.
Prace, w których potrzebna jest siła fizyczna,
nie stanowią dla mnie problemu.
TAK
NIE
Quiz nr 2
Dobrze radzę sobie w sytuacjach wymagających
szybkiego działania.
TAK
NIE
Quiz nr 2
Przeczytaj stwierdzenie i wskaż, czy się
 z nim zgadzasz, czy nie.
Należę do osób cierpliwych i wytrwałych.
TAK
NIE
Quiz nr 2
Przeczytaj stwierdzenie i wskaż, czy się
 z nim zgadzasz, czy nie.
Interesuję się rybołówstwem i tematyką morską.
TAK
NIE
Quiz nr 2
Przeczytaj stwierdzenie i wskaż, czy się
 z nim zgadzasz, czy nie.
Lubię spędzać czas uprawiając sporty wodne.
TAK
NIE
Quiz nr 2
Przeczytaj stwierdzenie i wskaż, czy się
 z nim zgadzasz, czy nie.
Mogę pracować przez dłuższy czas w trudnych warunkach.
TAK
NIE
Quiz nr 2
Przeczytaj stwierdzenie i wskaż, czy się
 z nim zgadzasz, czy nie.
Spostrzegawczość i podzielność uwagi to moja mocna strona.
TAK
NIE
Quiz nr 2
Przeczytaj stwierdzenie i wskaż, czy się
 z nim zgadzasz, czy nie.
Swoją kondycję fizyczną oceniam wysoko.
TAK
NIE
Quiz nr 2
Przeczytaj stwierdzenie i wskaż, czy się
 z nim zgadzasz, czy nie.
Potrafię współpracować z innymi, kiedy sytuacja tego wymaga.
TAK
NIE
Quiz nr 2
Przeczytaj stwierdzenie i wskaż, czy się
 z nim zgadzasz, czy nie.
Zobacz swoje odpowiedzi
Potrafię współpracować z innymi, kiedy sytuacja tego wymaga.
Swoją kondycję fizyczną oceniam wysoko. 
Spostrzegawczość i podzielność uwagi to moja mocna strona.
Mogę pracować przez dłuższy czas w trudnych warunkach.
Lubię spędzać czas uprawiając sporty wodne.
Interesuję się rybołówstwem i tematyką morską.
Należę do osób cierpliwych i wytrwałych.
Dobrze radzę sobie w sytuacjach wymagających szybkiego działania.
Prace, w których potrzebna jest siła fizyczna, nie stanowią dla mnie problemu.
Twój  wynik  ankiety
Twoje odpowiedzi